nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management bliver til nVent
- nye muligheder for at sætte gang i innovationen

RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX og TraceTek – er brands som du har tillid til. Vi er nu en del af nVent Thermal Management.

Vores nye webside er på vej og den bliver lanceret til januar 2019. Indtil da finder du information om os og vores produkter på vores nuværende webside.

Yderligere oplysninger om nVent:
Hent pressemeddelelse
Besøg nVent.com
(i øjeblikket kun på engelsk)
Vis efter branche: Vis efter applikation:
Beijing Airports førerløse transportsystem
Vigtige udfordringer

Shuttle.jpgI klimaer med koldt vejr kræver førerløse transportsystemer afisning af køreflader, f.eks. styreriller, strømførende skinner og signalskinner, sporskifter og drejeskiver.

Beijing Capital International Airport skulle forhindre sne- og isdannelse på styrerillen og lignende køreflader i deres nye førerløse transportsystem. Dette førerløse transportsystem var en del af lufthavnens omfattende udvidelsesprogram i forbindelse med forberedelserne til OL 2008 i Beijing, Kina.

Løsning

Pentair Thermal Management kan udvikle heat-tracing-systemer, der er tilpasset de mest unikke aspekter af afisning, herunder integrerede styreriller og snævre områder med skinner, sporskifter og drejeskiver.

Bombardier Transportation, som er hovedentreprenør for Beijing Capital International Airport Authority, har indgået aftale med Pentair Thermal Management om levering af alt, hvad der hedder udvikling, design og produkter til et integreret heat-trace-system til det nye førerløse transportsystem. Systemet er udviklet baseret på forventede varmebehov og termisk profilering af styrerillens køreflade.

Pentair Thermal Management udførte en finit elementanalyse (FEA) for at forudsige varmebehovene og sneafsmeltningsforholdene under forskellige betingelser. Der blev indsendt i alt 11 casestudier med data om snefald og temperaturgennemsnit i Beijing de sidste 100 år. Disse oplysninger blev brugt til at fastslå og implementere driftsfilosofier til kunden, som giver mulighed for det bedst tilpassede og mest energibesparende varmesystem.

Der er nogle specifikke udfordringer forbundet med denne type projekt, f.eks.:

 • Meget lange køreflader tilknyttet styrerillerne
 • Snævre rum
 • Unikke konfigurationer i forbindelse med strømførende skinner, sporskifter og drejeskiver

Pentair Thermal Management leverede et endeligt systemdesign, der omfattede forskellige heat-tracing-teknologier til håndtering af disse problemstillinger.

Produkter

Den største tekniske udfordring ved det førerløse transportsystem i Beijing Airport lå i designet af heat-tracing-systemet med skineffekt til betonstyrerillerne. Ved at udvikle og benytte specialiserede komponentenheder kunne Pentair Thermal Management udforme et system med lange, kontinuerlige kredsløb med en gennemsnitslængde på over 1.000 meter. Andre unikke komponenter og enheder blev udviklet specifikt til dette projekt, så de var kompatible med layoutene for de strømførende skinner, sporskifterne og drejeskiverne.

Fordele

Ved hjælp af grundigt analyse- og designarbejde på afisningssystemet skabte Pentair Thermal Management en generel løsning, der var omkostningseffektiv og meget pålidelig. Afisningssystemet benyttede den bedste heat-tracing-teknologi og de bedste tilpassede komponenter og enheder til dette formål.

Borehulsopvarmning til svær/ekstra svær olie
Vigtige udfordringer

 Heavy-Oil-Venezuela.jpgEn af verdens største forekomster af naturlig bitumen og svær olie er Orinoco-bæltet i Venezuela. Det anslås, at der er ca. 270 milliarder tønder udvindelig olie. Disse reservoirer indeholder en olie, som er svær til ekstra svær i intervallet 16 til 18 API med høje viskositeter, der hæmmer råoliens mobilitet. Det er blevet standardpraksis at bruge fortyndingsmidler til at flytte denne olie, hvilket medfører en dyr vedligeholdelsesproces, ikke bare til anskaffelse men til behandling (udskilling). I 2008 leverede og installerede Pentair Thermal Management et PetroTrace-borehulsvarmesystem, der letter olieudvindingen i Orinoco-bæltet.

Løsning

Pentair Thermal Management udviklede et PetroTrace Mineral Isoleret (MI) borehulsvarmesystem til denne dybe landborings horisontalbrønd for at levere varme til bunden af borehullet og dermed reducere den ekstra svære olies viskositet.

Det leverede PetroTrace-borehulsvarmesystem producerede 65 kW langs de 914 meter perforeret syvtommers foringsrør. Varmekablet blev udviklet til at levere større effekt i slutningen af foringsrøret, hvor der er størst behov for varme. Varmekablet blev konfigureret med tre varmesektioner med lavere effekttæthed i de sektioner, der var tættest på den excentriske snekkepumpe. Varmekablet blev installeret inden i den horisontale sektion af det perforerede foringsrør ved at fastgøre det uden på et 2-3/8 tommers understøttende rør.

Det leverede system omfattede et kontrolpanel til nem betjening og overvågning af temperatur og strømstyrke.

Produkter

De produkter, der blev benyttet til dette flowsikringsprojekt, omfatter Pyrotenax Mineral Isoleret (MI) varmekabel til varme i bunden af borehullet samt Raychem-kontrolpaneler.

Fordele

Varmesystemet nedbragte oliens viskositet betydeligt ved at øge temperaturen i foringsrøret med ca 10 °C på under 24 timer. Derved øgedes olieproduktionen med 65 % fra 340 til 560 tønder pr. dag.

Borehulsvarmesystem øger produktionen i næsten udtømte brønde i Californien
Vigtige udfordringer

Petro-Trace-Bakersfield.jpgNogle af de største reserver af svær olie i det kontinentale USA findes i Central Valley-oliefelterne nord for Los Angeles. Reservoirerne i dette område anslås til at indeholde 40 milliarder tønder, primært svær råolie på ca. 13 til 9 API i lavtliggende reservoirer (højst 701 meters dybde). Pentair Thermal Management har leveret PetroTrace-varmesystemer til virksomheder i dette område siden 2005.

Løsning

Pentair Thermal Management udviklede et PetroTrace Mineral Isoleret (MI) borehulsvarmesystem til disse landbaserede lavtliggende brønde med lav gennemstrømningshastighed med henblik på levering af varme til bunden af borehullet. Derved forbedredes oliens mobilitet i nærheden af brøndboringen, og produktionen øgedes.

Det leverede PetroTrace-borehulsvarmesystem producerede 27 kW energi i det givtige område ved 600 V. Borehulskablerne blev fastgjort på et stingerrør under pumpen, der indeholdt flere længder mineralisoleret kabel, hvilket gav en effekttæthed på 300 W/fod.

Det leverede system omfattede et kontrolpanel til nem betjening og overvågning af temperatur og strømstyrke. Der blev installeret flere termofølere, så kunden kunne bekræfte måltemperatuerne langs den opvarmede sektion.

Produkter

De produkter, der blev benyttet til dette flowsikringsprojekt, omfatter Pyrotenax Mineral Isoleret (MI) varmekabel til varme i bunden af borehullet samt Raychem-kontrolpaneler til borehuller.

Fordele

Produktion steg fra 3 til over 20 tønder pr. dag, hvilket betyder, at systemet tjente sig ind på under fire måneder.

Brændstoflækagedetektion til olieopbevaringstank på fransk raffinaderi
Vigtige udfordringer

Et raffinaderi i Frankrig var på udkig efter et system, der hurtigt kunne registrere lækager under dets fire råolietanke. Ikke-registrerede lækager under olieopbevaringstanke udgør en stor trussel mod driftssikkerheden på olieopbevaringsanlæg og indebærer risiko for en katastrofe.

Løsning

Raffinaderiet havde brug for et specialiseret sensorkabel, der hurtigt kunne registrere flydende kulbrintebrændstof hvor som helst langs hele strækningen uden at reagere på vand.

Produkter

Pentair Thermal Management installerede sit TraceTek TT5000-sensorkabel til olie og brændstof på raffinaderiet. Der nu nedgravet TraceTek TT5000-kabler begravet under hver enkelt af de fire råolieopbevaringstanke på Notre Dame de Gravenchon-raffinaderiet. Kablerne er tilsluttet TraceTek-sensormodulet, der konstant registrerer og udpeger eventuelle olielækager.

Fordele

Pentair Thermal Management’ TraceTek-system er altid klar til at alarmere operatørerne om eventuelle brændstoflækager. På den måde kan raffinaderiet registrere lækager tidligt, så udrykningsholdet kan nå at reagere, før situationen bliver kritisk. Systemet beskytter driftssikkerheden på olieopbevaringsanlægget og forhindrer en potentiel katastrofe.

Charters Ascot – private luksusboliger
Projektet

Charters Ascot, Storbritannien, er en samling private luksusboliger i området omkring en stor ejendom. Opgaven var at levere gulvvarme som sekundær opvarmning til beboelsesrum for at supplere det grundlæggende klimaanlæg til kold/varm luft og integrere det i byggeriets styringssystem. Der var også et krav om at levere varme til badeværelsesområder.

Vigtige udfordringer

At finde en energibesparende løsning, som var nem at installere, og som holdt gulvhøjden på et minimum. En løsning til våde områder og alle andre områder, systemer som kunne integreres i bygningens styringssystem.

Løsning

T2Rød-varmekabler og T2Reflecta-isoleringsplader gav den rigtige kombination af komfort – endda varmedistribution hen over hele gulvets overflade – fleksibilitet til yderligere rumdekoration og reduceret installationstid. Gulvvarmesystemet blev integreret sammen med CTS, hvilket betyder, at der ikke var behov for individuelle styreenheder. Brugervenligheden i T2Reflecta-gulvvarmeproduktet medførte en stor reduktion i installationstiden og en reduktion i installatørens omkostninger på stedet.

Produkter

2.000 m T2Rød selvregulerende kabel og T2Reflecta-isoleringsplader
326 T2QuickNet-måtter (90 W/m² og 160 W/m²)

Ekspertise i heat-tracing-systemer til transport af råolie sikrer gennemstrømning på raffinaderi i Californien
Vigtige udfordringer

Tesoro Refinery i Martinez, Californien skulle udføre heat-tracing på pumpestationen og forsyningsrørledningerne i Amorco Wharf for at sikre, at råolien transporteres fra sin aflastningskaj til en række opbevaringstanke. Der fandtes ingen detaljerede ingeniørtegninger til denne heat-tracing, og projektet viste sig at være for kompliceret på grund af de komplekse ventilrør ved pumpestationen. Kunden havde en stram deadline og kontaktede således Pentair Thermal Management.

Løsning

På grund af de mange forskellige rørstørrelser, det høje antal store og små ventilanordninger og de strenge krav til temperaturvedligeholdelse nødvendiggjorde heat trace-designet kreative løsninger og fleksibilitet for at imødekomme kundens behov bedst muligt. Teknikere fra Pentair Thermal Management besøgte raffinaderiet og fuldførte et feltdesign ved at tage rørmål og udvikle heat-tracing-system på stedet. De arbejdede sammen med de lokale raffinaderimedarbejdere om at fastlægge de nødvendige strømdistributionssystemer, placeringer af forsyningspunkter, nødvendige styrings- og overvågningsløsninger og anbefalinger til heat trace-kabler.

Produkter

Vores erfaring inden for transport af råolie og marineanvendelser tillod os at udvikle en rettidig og omkostningseffektiv løsning til Tesoro Refinery. Raychem XTV selvregulerende heat-trace-kabel blev specificeret til alle rørene for at minimere installationsomkostningerne samt for at sikre kravene til temperaturvedligeholdelse. Raychem 920-styrings- og overvågningspaneler blev kombineret med transformere og et strømdistributionssystem i en selvstændig enhed for at reducere installationstiden og omkostningerne på stedet.

Fordele

Installationen blev gennemført i overensstemmelse med Tracers sikkerhedsstandarder, hvilket resulterede i et sikkerhedsniveau på 100 % for projektet. Ud over en kvalitetsinstallation af heat-tracing-systemet, som blev udført af erfarne håndværkere, modtog Tesoro en installationsgaranti som en garanti for installationens kvalitet. Erfaring, kreativitet og fleksibilitet var vigtige faktorer i fuldførelsen af dette projekt for Tesoro Refinery. Gør brug af disse egenskaber og kapaciteter i dit næste projekt.

Kabel til registrering af lækage er med til at beskytte the Cabinet War Rooms Museum, London
Vigtige udfordringer

The Cabinet War Rooms ligger i kælderen i finansministeriets bygning på Parliament Square i London. Det var herfra Winston Churchill styrede krigsindsatsen. Nu er det et museum for uerstattelige genstande og udstillinger fra den tid. Under den nylige restaurering af finansministeriet bemærkede man, at en uopdaget vandlækage kunne beskadige eller ødelægge meget af det historiske inventar.

Løsning

Pentair Thermal Management anbefalede, at the Cabinet War Rooms anskaffede et system, der hurtigt kunne registrere, lokalisere og alarmere om indtrængen af vand.

Produkter

Pentair Thermal Management installerede et TraceTek-lækagedetektionssystem med over 2,3 kilometer TraceTek TT1000-sensorkabel til registrering af vand sammen med sensormoduler og mastermoduler, der hver især kan overvåge op til 150 meter sensorkabel. Modulerne er tilsluttet et bygningsadministrationssystem via et RS-485-netværk. Når der registreres vand, slår TraceTek-sensormodulerne alarm og viser lækagens placering.

Fordele

Pentair Thermal Management’ TraceTek-overvågningssystem giver museet mulighed for at reagere hurtigt og beskytte udstillingerne. Lækagedetektionsnetværket er udviklet til at så alsidigt, at systemet kan udvides til andre områder i planlagte trinvise udvidelser.

Optimeret varmesystem reducerer omkostningerne på ethanolproduktionsanlæg
Vigtige udfordringer

BP-Ethanol.jpgBridgeport-ethanol er et produktionsanlæg, der producerer 40 millioner gallon om året. Deres anvendelse af heat-tracing skulle ændres, så den omfattede beskyttelse imod frosne rør i vandledninger, tankopvarmning og temperaturvedligeholdelse for sirup, ensilage og kaustiske ledninger. De hyrede Pentair Thermal Management’ Tracer-team til nøglefærdige løsninger i maj 2008.

Løsning

Tracer-teamet til nøglefærdige løsninger forestod al udvikling, anskaffelse og installation af de nødvendige varmesystemer hos Bridgeport Ethanol. Teamet udnyttede en række komplekse og alsidige Raychem -løsninger til styring og overvågninger for at reducere antallet af nødvendige kredsløb til 35. Derved kunne teamet reducere de samlede omkostninger til varmesystemet hos Bridgeport Ethanol.

Produkter

De anvendte produkter omfattede Raychem 200NG med PASC (Proportional Ambient Sensing Control – forholdsmæssig omgivelsesregistreringsstyring) til frostbeskyttelse af rør og bred temperaturvedligeholdelse. I PASC er strømmen til heat-tracing baseret på omgivelsestemperaturen.

Tracer-teamet til nøglefærdige løsninger valgte også en kombination af Raychem 920- og HTPG-systemet til lokal styring med henblik på styring og overvågning af fjerne kredsløb til tankopvarmning samt frostsikring af vandledningerne. Disse områder var henholdsvis 800 fod og 450 fod væk fra de centraliserede kontrolpaneler og ville have krævet 70 mm² forsyningskabler på grund af spændingsfaldet.

Desuden valgte teamet Raychem 200NI med styring af ledningsdetektering til afgørende temperaturvedligeholdelse. For at reducere RTD-kabelomkostningerne anvendte vi Raychem-grænsefladeteknologi til strømledninger (PLI) og intelligente endeforseglinger (SES) til at sende temperatur- og kontinuitetsdata over varmekabellederne.

Fordele

Projektet blev fuldført i november 2008. Med brug af PASC-algoritme kunne Tracer-teamet til nøglefærdige løsninger reducere Bridgeport Ethanols driftsomkostninger med 75 procent i forhold til den almindelige omgivelsesregistreringsstyring. Omkostningerne til forbindelser og kabler blev også reduceret betydeligt ved at bruge et lokalt styringssystem, og brug af Raychem -grænsefladeteknologi til strømledninger (PLI) eliminerede de anslåede RTD-kabelomkostninger på $40.000.

Optimeret varmesystem sørger for sikker transport af svovl for stort LNG-anlæg
Vigtige udfordringer

Udfordringer ved Qatargas Sulfur Transfer Lines varmesystem:

 • Et Lille område for tilladte temperaturer fra 125 ºC til 145 ºC for smeltet svovl med et referencepunkt på 135 ºC langs hele rørsystemet.
 • Et stort udendørs rørsystem til svovl med betydelig vægt, flere rørledninger og lodrette udvidelseskredsøb hver 150 m.
Kunden ville også have mulighed for omsmeltning og genopvarmning af størknet svovl uden overopvarmning eller overudvidelse. Kunden havde desuden brug for et redundant varmesystem, der kunne dække 100 procent af rørledningen.

Løsning

Pentair Thermal Management’ evne til at udvikle og integrere flere teknologier med ekspertise inden for konstruktioner og idriftsættelse af varmesystemer resulterede i en sikker, pålidelig og effektiv elvarmerørledning til svovl i verdensklasse.

Produkter

For at opfylde disse behov anvendte Pentair Thermal Management et varmesystem, der omfattede:

 • Et altid sikkert heat-tracing-system med Raychem-skin-effekt, som har høj eksponeringstemperatur og effektiv varmeoverførsel til røret.
 • Et avanceret Raychem-system til styring og overvågning med vakuumkontaktorer.
 • Finit elementanalyse til at bestemme svovlens temperaturprofil over et tværsnit af røret.
 • Fiberoptikbaseret sensorsystem til distributionstemperatur, som leverer en dynamisk rørtemperaturprofil for hver meter med 1 ºC nøjagtighed for hele længden.
 • Flere effektkredse med 7 procent af den nødvendige installerede effekt til normale driftsbetingelser og 100 procent af den installerede effekt til opvarmnings-/omsmeltningssituationer.
 • Et termisk isoleringssystem i flere lag og med et ekspanderet inderlag, der kan modstå høje temperaturer, og et yderlag i bærende cellekunststof og UV-resistent kappe.
 • Fuld service til indkøb af materialer, projektstyring, konstruktion og idriftsættelse af rørledningen.

Fordele

Et Pentair Thermal Management-varmesystem gav Qatargas Sulfur Transfer Line følgende fordele:

 • Heat-tracing-systemt med Raychem-skin-effekt minimerede antallet af kredsløb og resulterede også i en bedre varmeoverførsel og lav temperaturdifferens mellem røret og kablets kappe, hvilket medfører et sikrere design.
 • Den finitte elementanalyse og Raychem-løsningen til styring og overvågning sikrede, at svovltemperaturerne ikke afveg fra det snævre område for styringstemperaturen, som man finder under normale driftsbetingelser.
 • Det fiberoptiske sensorsystem til distributionstemperatur leverede løbende overvågning af temperaturen langs hele røret. Dette var med til at lokalisere hotspots langs røret under omsmeltningsprocessen, hvilket igen forhindrede højt tryk på grund af smeltende svovl.
 • Effekter med flere strømkilder og isoleringssystemet i flere lag optimerede ikke bare de samlede omkostninger ved systemet, men bidrog også til en kortere omsmeltningstid.
 • Ved at tage fuldt ansvar for varmestyringssystemet sikrede Pentair Thermal Management, at projektet kunne fuldføres til tiden og til kundens tilfredshed.

Pentair Thermal Management installerer elektrisk heat-tracing-system hos Tesoro Golden Eagle Refinery
Vigtige udfordringer

Tesoro.jpgTesoro Refinery i Martinez, Californien skulle have udført heat-tracing på pumpestationen og forsyningsrørledningerne i Amorco Wharf for at sikre, at råolien transporteres fra sin aflastningskaj til en række opbevaringstanke. Der fandtes ingen detaljerede ingeniørtegninger til denne heat-tracing, og de komplekse ventilrør ved pumpestationen viste sig at være en udfordring. Kunden havde en stram deadline og kontaktede Pentair Thermal Management' Tracer-serviceteam til nøglefærdige løsninger.

Løsning

På grund af de mange forskellige rørstørrelser, det høje antal store og små ventilanordninger og de strenge krav til temperaturvedligeholdelse krævede heat trace-designet kreative løsninger og fleksibilitet for at imødekomme kundens behov bedst muligt. Teknikere fra Pentair Thermal Management besøgte raffinaderiet og fuldførte et feltdesign ved at tage rørmål og udvikle heat-tracing-systemet på stedet. De arbejdede sammen med de lokale raffinaderimedarbejdere om at fastlægge de nødvendige strømdistributionsbehov, placeringer af forsyningspunkter, nødvendige styrings- og overvågningsløsninger og anbefalinger til heat tracing-kabler.

Produkter

Pentair Thermal Management’ store erfaring inden for transport af råolie og marineanvendelser gjorde teamet i stand til at udvikle en rettidig og omkostningseffektiv løsning til Tesoro Refinery. Teamet installerede 7.000 fod selvregulerende varmekabel og 40 styrekredsløb. Raychem XTV selvregulerende kabel blev specificeret til alle rørene for at minimere installationsomkostningerne samt for at sikre at kravene til temperaturvedligeholdelse blev opfyldt.
Desuden blev Raychem 920-styrings- og overvågningspaneler kombineret med transformere og strømdistributionspaneler i en selvstændig enhed for at reducere installationstiden og omkostningerne på stedet.

Fordele

Installationen blev fuldført i oktober 2007 i overensstemmelse med streng sikkerhedspraksis, hvilket resulterede i et sikkerhedsniveau på 100 % for projektet. Den vellykkede installation af det nye heat-tracing-system giver Tesoro Refinery mulighed for at pumpe råolie fra Amorco Wharf-pumpestationen til opbevaringstankene uden problemer. Tesoro modtog også Pentair Thermal Management’ installationsgaranti som en garanti for installationens kvalitet.

Pentair Thermal Management installerer elektriske varmeløsninger til flowsikring på Maari Field-offshoreanlægget
Vigtige udfordringer

Maari.jpgI marts 2006 blev Pentair Thermal Management hyret til at installere et elektrisk heat-tracing-system i et offshoreanlæg til olieproduktion i Maari Field ud for New Zealands kyst. Kunden havde problemer med ophobning af voks i produktionsslangerne i fem forskellige brønde, hvilket forstyrrede oliegennemstrømningen fra reservoiret til platformen.
Pentair-teamet stod over for snævre installationsbegrænsninger mellem produktionsslangen og foringen, hvilket krævede en unik løsning: implementering af systemet gennem produktionsslangen. Det var også en udfordring for teamet at minimere platformens økologiske fodaftryk i forhold til strømforsyning og den tilknyttede systemstyring.

Løsning

Normalt, når Pentair Thermal Management skal begrænse ophobning af voks, benyttes varmekabler, der er fastgjort på produktionsslangen, f.eks. PetroTrace DHSX™- eller PetroTrace Mineral Isoleret-produkter. De projektspecifikke begrænsninger i Maari Field gjorde det dog svært at bruge disse teknologier Derfor udviklede Pentair-teamet en unik løsning, der udnyttede STS-teknologien, hvilket førte til den første anvendelse nogensinde af et heat-tracing-system med skin-effekt til opvarmning i borehuller. Teamet kombinerede systemerne til et samlet strøm- og styringsprojekt, hvorved behovet for adskillige store stykker udstyr på overfladen minimeredes.

Produkter

PetroTrace STSi-heat-tracing-systemerne med skin-effekt i Maari Field benyttede en STS™-ledning, der blev indsat i opviklet rørledning fyldt med dielektrisk væske. Det blev installeret inden i en offshoreproduktionsslange for at levere varme langs hele produktionsbrøndboringen og vedligeholde de gennemstrømningshastigheder, der er nødvendige for at forhindre ophobning af voks.
De PetroTrace STSi-varmekabler, der installeres på brønde, leverer effekt på op til 150 W/m og i alt op til 315 kW pr. brønd. For at maksimere varmeoverførslen installerede teamet varmekablerne inden i produktionsslangen. Den vellykkede udviklet af dette felt skyldtes i høj grad STS-systemets effektive varmeoverførsel, som forhindrede råolien i at nå den temperatur, hvor der dannes voks, også selvom der kun er 3 °C forskel på den og reservoirtemperaturen.

Fordele

De nye PetroTrace STSi-heat-tracing-systemer med skin-effekt i Maari Field blev fuldført i juli 2009. Den projektspecifikke løsning viste sig at være pålidelig og give realistiske investeringsafkast, da den begrænsede ophobning af voks i brøndens produktionsslange og vedligeholdte en ensartet gennemstrømning fra reservoiret til overfladen.

Pentair Thermal Management installerer gulvvarme på Syon Park Waldorf Astoria
Vigtige udfordringer

Det nyopførte Syon Park Waldorf Astoria Hotel i udkanten af London bad Pentair Thermal Management om at levere gulvvarmeløsninger til deres femstjernede, 13.000 kvadratmeter store kompleks. Hotellet ligger på den grund, hvor hertugen af Northumberlands palæ lå, og var hjem for hertugens familie i mere end 400 år.

Løsning

TTC installerede Raychem Quicknet-160-gulvvarmemåtter på hotellet for at give varme under de luksuriøse gulvbelægninger af marmor og kalksten. TTC installerede også Raychem-gulvvarmesystemer i hotellets luksusspa.

Produkter

Raychem-systemer er centralt styret via hotellets bygningsadministrationssystem, som aktiverer gulvvarmen, når værelset er beboet. Af de 151 gæstebadeværelser har de 124 denne teknologi installeret.

Fordele

Det primære spaområde omfatter 350 kvadratmeter T2QuickNet-varmemåtter, der er isoleret ved hjælp af Raychem Isolecta-isoleringsplader, hvilket reducerer varmetabet og øger energieffektiviteten med ca. 20 procent. 

Projektet blev afsluttet i oktober 2010, og de første gæster blev budt velkommen på hotellet i starten af 2011.

Pentair Thermal Management installerer tankisoleringsystem på Disneyland Resort
Vigtige udfordringer

Trac-Loc.jpgPentair Thermal Management blev hyret til at installere sit Trac-Loc-tankisoleringssystem på en varmeakkumuleringstank bygget af Chicago Bridge & Iron på Disneyland Resort i Anaheim, Californien. Tanken var vigtig for parkens drift og skulle have avancerede termiske funktioner, samtidig med at den skulle være æstetisk tiltalende, da den var placeret tæt på parken og private hoteller.

Løsning

På meget trang plads sikrede Pentair Thermal Management, at parkens drift ikke blev afbrudt, og at de besøgende ikke blev generet, mens de isolerede den ca. 18 meter høje tank med et overfladeareal på næsten 1.400 kvadratmeter. De var også meget opmærksomme på at opfylde de meget strenge sikkerhedskrav, der skyldtes beliggenheden i nærheden af mange gæster, i løbet af de fem uger, projektet varede.

Produkter

Disneyland TES-tanken passer ind i omgivelserne med det nye isoleringssystem og køler ca. 7,5 mio. liter vand i lavlastperioden. Det kolde vand bruges i løbet af dagen af de omgivende Disneyland Resort-bygninger til HVAC-systemerne.

Fordele

Isoleringen af Trac-Lo-systemet var med til at sikre, at tankens funktion for det omgivende område udføres effektivt og mere økonomisk. Desuden er tanken beskyttet mod varme, hvilket medfører en årlig energibesparelse på ca. 3,3 millioner kWh.

"Walt Disney Imagineering-teamet gav os virkelig en udfordring: Vi skulle være bevidste om alle detaljerne, fra vi fik tildelt projektet, til det var afsluttet på stedet. Denne tank er en afgørende del af de daglige aktiviteter i Disneyland. Vi har klaret udfordringerne i dette projekt med de højeste sikkerhedsstandarder, detaljeret planlægning og kvalitetssikring i installationen." - Blake Heger, projektleder

Pentair Thermal Management installerer varmeløsninger i Rolex-bygning i London
Vigtige udfordringer

Pentair Thermal Management blev hyret til at installere flere af deres varmeløsninger i den nye Rolex-bygning i London, England. Rolex ville gerne skifte til et enklere, mere omkostningseffektivt varmesystem med ét rør, der kræver mindre vedligeholdelse.

Løsning

Pentair Thermal Management leverede varmtvandservices ved hjælp af Raychem HWAT-temperaturvedligeholdelsessystemet med ét rør og varmt vand.

Produkter

Pentair Thermal Management installerede mere end 400 meter kabel for at bringe varmt vand hele vejen til brugsstedet, 600 meter WinterGard-frostsikringskabel og RayClic-tilslutningsenheder til sikring af forsyningsrørene med koldt vand mod frost.

Desuden byder et smukt flisegulv i foyeren nu besøgene velkommen med omgivelsesvarme fra Raychem-gulvvarmesystemer og næsten 50 kvadratmeter T2QuickNet installeret.

Fordele

Reduktionen af rørsystemet gav plads til det enlige rør og dets isolering, så man kunne bruge tykkere isolering over systemet og derved øge dets effektivitet. Den samlede energibesparelse for dette projekt bliver ca. 50-60 procent. Selv med den højere enhedspris for elektricitet anslås kundens faktiske besparelser til at være på 5-15 procent.

Udviklingen, leveringen og installationen af Raychem-systemerne blev udført af Jointing Technologies, en af Pentair Thermal Management' distributionspartnere, som har hovedkvarter i det sydøstlige England. Projektet blev fuldført i oktober 2010.

Pentair Thermal Management leverer varmesystem med én kilde til biodieselanlæg i Canada
Vigtige udfordringer

Biodiesal-Canada-tank.jpgEn global gas- og olievirksomhed besluttede at udvide sit biodieselanlæg i Winnipeg, Manitoba for at kunne opbevare B100, som er et rent biodieselprodukt. Biodiesel har et højere gelpunkt end almindelig diesel og kræver derfor en mere nøjagtig temperatur.

Løsning

Pentair Thermal Management leverede et komplet turnkey-varmesystem til rørledningerne samt heat-tracing og isolering af tanken. Projektet blev administreret fra Kitchener Services' kontorer i Canada, og de benyttede ressourcer og talent fra servicecentre i Houston og Edmonton for at gennemføre projektet til tiden.

Produkter

Projektet omfattede et detaljeret heat-tracing-design kombineret med isolering af B100-tanken. På grund af deres designfleksibilitet blev der brugt Raychem XTV-varmekabler til at vedligeholde en nøjagtig temperatur. Til isolering af tanken brugte man Tracer Trac-Loc, et tankisoleringssystem med lodret falsning.

Løsning

Det omfattende design var nemt at integrere inden for kundens tidsramme og gav den nødvendige nøjagtighed.

Raychem er banebrydende inden for kombinerede temperatur- og fugtsensorer
Vigtige udfordringer

I sommeren 1986 blev der installeret 300 m kabel til afsmeltning af sne i tagrender på CKW Ruopigen (Schweiz). Kundens mål var at bestemme systemets driftsomkostninger på en nøjagtig måde og at garantere afsmeltning af sne på taget.

Løsning

Installationen blev opdelt i to systemer, som hver havde deres egen styringsmetode. Det ene system er kun til temperaturføling, mens det andet er til temperatur- og fugtføling. Temperaturer og strømforbrug blev målt i løbet af fire måneder.

Produkter

GM-2X-kabel til snesmeltning

Fordele

Elektricitetsforbruget faldt med 78 %, da systemet blev betjent via temperatur- og fugtmåling, sammenlignet med temperaturføling alene.

Rørledninger krydser strande på Mayotte Island, i Tanzania og på Chiles kyst
Vigtige udfordringer

Når tankere losser deres last af råolie eller raffineret brændstof i små oliehavne og rørledningssystemer, udgør det en risiko for de følsomme strand- og klitzoner, de krydser. På steder fra Mayotte Island til Tanzania til Chiles kyst kan SCADA-baserede lækagedetektionssystemer være ineffektive, da rørledningerne er små, og gennemstrømningen er uensartet.

Løsning

Miljømæssigt følsomme områder kræver et mere avanceret produkt, der kan registrere og lokalisere lækager øjeblikkeligt.

Produkter

TraceTek TT5000-systemet til overvågning af rørledninger bruger specialiserede kulbrintekabler til lækagedetektion, der er gravet ned inden i perforerede forbindelser og placeret i samme rende som rørsystemet. Systemet installeres med kredsløb på én kilometer til overvågning af hele rørledningen og lokalisering af lækager inden for én kilometer i hver retning.

Fordele

Hvert kredsløb i systemet har sit eget sensormodul, og op til 128 sensormoduler kan vi et netværk forbindes tilbage til alarmen og grænsefladepanelet. Dette system kan installeres sammen med stålrør med enkeltvæg for at give mulighed for langsigtet overvågning og lækagealarm.

Skønhed og ydeevne kombineres i tankisoleringssystemet til verdens største varme akkumuleringstank
Vigtige udfordringer

Beauty-Performance-TES-tank.jpgChicago Bridge and Iron (CB&I) byggede de højeste varme akkumuleringstanke i verden for The Texas Medical Center Central Heating and Cooling Services Corporation (TECO). Tanken er 100 fod i diameter og hele 150 fod høj og bruges til at levere vand til talrige bygninger i bymidtens hospitalsområde i Houston, Texas. Den vigtigste udfordring var at isolere tanken, så den pynter på omgivelserne i stedet for at tillade denne enorme tank at være en skamplet i området.

Løsning

Kunden drager fordel af vores tilgang til varmestyringssystemer. Pentair Thermal Management fabrikerede og konstruerede Tracer Trac-Loc-panelsystemet til tankisolering med stående fals og med et unikt mønster, der fik tanken til at falde i med omgivelserne.

Produkter og services

Vores Tracer-serviceteam fabrikerede og konstruerede, i henhold til kundens arkitektoniske design, et Trac-Loc-system til tankisolering med stående fals og det unikke mønster, der fik tanken til at falde i med omgivelserne. Teamet koordinerede også den detaljerede planlægning, forsendelserne og tidsplanen og fik installeret de forskellige farvede paneler, der dækker tankens sidevæg og giver tanken et unikt udseende.

Fordele

Slutresultatet var et overlegent tankisoleringssystem, der pyntede i omgivelserne. Der var ikke behov for stillads, hvilket resulterede i lavere installationsomkostninger og effektiviserede den overordnede tidsplan.

TraceTek hurtige brændstofsensorer alarmerer udrykningshold hurtigt
Vigtige udfordringer

Et raffinaderi i Frankrig var på udkig efter et effektivt detektionssystem til kulbrintelækager til deres opbevaringstank. Systemet skulle kunne alarmere operatørerne øjeblikkeligt og aktivere et nødberedskab i tilfælde af en lækage. Kulbrintelækager udgør den yderste fare, hvis de ikke registreres hurtigt.

Løsning

Pentair Thermal Management fastslog, at raffinaderiet havde brug for en hurtigt reagerende, hyperfølsom enhed, der kunne registrere udslip af kulbrintebrændstof uden at reagere på vand. Der er ofte olie på overfladen af regnvand. Sensorer, der hurtigt kan registrere lækager, lader aftapningsventiler lukke, før der slipper brændstof ind i stormafløb eller overfladekanaler.

Produkter

Pentair Thermal Management anbefalede sit TraceTek FFS (Fast Fuel Sensors – hurtige brændstofsensorer): hurtigt reagerende sonder til registrering af udslip af kulbrintebrændstof på ned til én millimeter.

Fordele

Enhedens sensorer udløser en alarm inden for få sekunder af den første kontakt. Sonderne nulstilles, når de ikke længere er i kontakt med olien, og brændstofrester kan nemt tørres af, hvilket gør sonderne nemme at genbruge.

TraceTek registrerer dryp og nedsivning, som SCADA-systemer kan overse
Vigtige udfordringer

Lovgivningsmæssigt pres og miljøhensyn har fået operatører til at tage flere forholdsregler i højrisikoområder for at registrere store lækager. Små lækager kan stadig undslippe registrering, da konventionelt anvendte SCADA-baserede CPM-systemer ikke kan registrere lækager på under 0,5 % af gennemstrømningshastigheden. Dette kan være meget farligt, da små lækager ofte vokser til store problemer.

Løsning

Der kan installeres et lækagedetektionssystem på rørledninger, der er mange kilometer lange, for at registrere og lokalisere lækagen inden for én meter i hver retning.

Produkter

Pentair Thermal Management tilbyder et TraceTek TT5000-sensorkabel til olie og brændstof, som registrerer flydende kulbrintebrændstof uden at reagere på vand.

Fordele

TraceTek TT5000 sidder inden i PVC-forbindelsen og graves ned i samme rende som rørsystemet, så det er sikkert beskyttet. Systemet forhindrer selv de mindste lækager i at forårsage skade i rørledningen og det omgivende område ved hurtigt at registrere den og alarmere om placeringen.

TraceTek -systemet registrere hurtigt brændstoflækager og alarmerer om placeringen
Vigtige udfordringer

Oslo-Airport.jpgOslo lufthavn indså, at en lækage i deres brændstofpåfyldningssystems underjordiske rørledning kunne medføre betydelige konsekvenser for miljø, sikkerhed og omkostninger, da det er meget tidskrævende at nå kilden til lækagen under betonen.

Løsning

De ansvarlige for udviklingen af Oslo lufthavns brændstofsystemer var på udkig efter en løsning, der kunne begrænse de sikkerheds- og miljømæssige risici og tilbyde en mere komplet lækageovervågningsløsning end periodiske kontroller af det hydrostatiske tryk. Udviklerne havde brug for et system, der øjeblikkeligt kunne registrere og lokalisere lækager for operatører, så de hurtigt kunne reducere konsekvenserne af en olielækage.

Produkter

Pentair Thermal Management’ kabelbaserede TraceTek-system overvåger konstant rørledningen og slår alarm, hvis der registreres en lækage inden for én meter af placeringen i hver retning. Systemet er udstyret med TT5000-sensorkabel med et materiale til indfangning af kulbrinte, som installeres i tilbagefyldningen af en perforeret PVC-forbindelse på 42 millimeter, når brændstofrørledningerne graves ned.

Fordele

TraceTek-systemet reagerer hurtigt på kulbrintelækager. Kablet registrerer det flydende brændstof, som trykkes mod forbindelsen ved hjælp af kapillærvirkning, hvilket udløser en alarm via TraceTek-overvågningssystemet.

TraceTek-detektionssystem alarmerer tidligt om vandlækager
Vigtige udfordringer

Store museer udstiller ofte kun en brøkdel af deres genstande ad gangen, mens resten opbevares i arkiver. På Koreas nationalmuseeum opbevares de i 20 kælderbokse, der er brand- og tyverisikret. Den største potentielle fare er indtrængen af vand, som kan ødelægge uvurderlige skatte, der er over 1.500 år gamle, i opbevaringsområdet. Vand kan stamme fra lækager i vandrørene, eller det kan komme ind gennem murene eller fundamentet.

Løsning

Museet havde brug for en enhed, der kunne registrere vandlækager hurtigt, så operatørerne kunne reagere, før der skete uoprettelig skade på det værdifulde indhold.

Produkter

Pentair Thermal Management installerede sit TraceTek-lækagedetektionssystem til vand. Kernen i dette system er TT1000-vandsensorkablet, som reagerer hurtigt på vand og slår alarm. Dette understøttes af sensormoduler og et fjernbetjeningspanel, der alarmerer bygningens administrationspersonale i sikkerhedskontoret og det centrale kontrolrum.

Fordele

TraceTek-systemet giver bygningens personale mulighed for konstant at overvåge alle 20 arkivbokse individuelt for tilstedeværelsen af vand i følsomme områder. Lækager registreres hurtigt og kan udbedres, før det er for sent.

TraceTek-sensorkabler registrerer og lokaliserer nøjagtigt lækager i brændstofspåfyldningssystemer.
Vigtige udfordringer

Flere og flere lufthavne implementerer brændstofspåfyldningssystemer med brændstofledninger under jorden. Brændstofledningerne løber under den tykke betonoverflade, der udgør lufthavnens landingsbaner, rulleveje og flyforpladser. Lækager i disse systemer kan medføre alvorlige omkostninger til miljø, sikkerhed og reparation, hvis de ikke lokaliseres nøjagtigt og udbedres i tide.

Løsning

Pentair Thermal Management fastslog, at lufthavnen havde brug for et omkostningseffektivt lækagedetektions- og overvågningssystem til nøjagtig overvågning og registrering af brændstoflækager.

Produkter

Pentair Thermal Management installerede et TraceTek-lækagedetektions- og -overvågningssystem samt TT5000-sensorkablet, som indeholder et materiale til indfangning af kulbrinte. Det er udviklet til installation i PVC-forbindelser i tilbagefyldning, når brændstofrørene graves ned.

Fordele

Hvis der opstår en kulbrintelækage, registrerer kablet det flydende brændstof, og det trækkes ind i forbindelsen ved hjælp af kapillærvirkning. Dette udløser en alarm via TraceTek-overvågningssystemet, som lokaliserer lækagen inden for én meter i hver retning. Adgangshuller og til-/afslutningssæt gør det muligt at efterse systemet i små sektioner. The TraceTek-systemet registrerer hurtigt lækager og alarmerer teknikerne om lækagens nøjagtige placering, hvilket forhindrer tidskrævende opgravning af rørledningen.

TraceTek-systemer advarer tidligt om olielækager i jorden
Vigtige udfordringer

Coast Oil Co., en af USA's største distributører af benzin, dieselolie og smøremidler, ville forhindre forurening af grundvandet på deres tankanlæg i San Jose og opfylde de standarder, som Regional Water Quality Control Board har fremsat.

Løsning

Anlægget, som består af 12 tæt placerede tanke med lille diameter, havde brug for et effektivt lækagedetektionssystem til at overvåge jorden under tankene uden at afbryde driften. Løsningen var en komplet overvågningsløsning til registrering og alarmering. Teknikerne havde begrænset plads at arbejde på og brugte en lille boremaskine, der kunne tilpasses.

Produkter

Pentair Thermal Management anbefalede sit TraceTek-lækageregistreringssystem med TT5000-sensorkablet, som indeholder et materiale til indfangning af kulbrinte.

Fordele

Dette system installeres i PVC-forbindelser i jorden under brændstoftankene og registrerer og alarmerer hurtigt i tilfælde af en brændstoflækage. Alle udslip trækkes ind i forbindelsen ved hjælp af kapillærvirkning og absorberes af kablets kappe.

Connection and Protection