Gulvvarme

Energieffektiv gulvvarme for bedre komfort

nVent tilbyder elektriske gulvvarmesystemer til alle slags bygninger, rum og gulve. Vores nøgleord er komfort og energieffektivitet. Vores nVent RAYCHEM og T2-varmekabler er verdensførende.

Gulvvarme er en selvfølgelighed i moderne, komfortable ejendomme og boliger. Mest almindelig er gulvvarme i boligens badeværelse, entré, køkken, uderum, soveværelse og opholdsstue. Men gulvvarme kan også med fordel anvendes på hotelværelser, ældreboliger, sygehuse, børneinstitutioner og omklædningsrum i tilknytning til sportsanlæg.

Rumopvarmning

Rumopvarmning uden gulvvarmesystem
floor_heating_overview1.jpg I et rum med traditionelt opvarmningssystem og radiatorer sker opvarmningen punktvis. Ofte opstår der store temperaturvariationer med unødig høj temperatur tæt på radiatorerne. Rummet kan opleves varmt, samtidig med at gulvet er koldt og ubehageligt at gå på.

Rumopvarmning med gulvvarmesystem
floor_heating_overview2.jpg Gulvvarme kan fungere som eneste varmekilde i et rum. Eller som komplement til et eksisterende varmesystem, såkaldt komfortvarme. Komfortvarme fungerer måske også som eneste varmekilde hen på foråret, om sommeren og i det tidlige efterår.

I et rum med gulvvarmesystem er opvarmningen jævnt fordelt over gulvfladen, hvor der er behov for det. Det indebærer små temperaturvariationer: 23-26 graders jævn gulvtemperatur, afhængigt af rumforhold (f.eks. isolering), temperaturindstilling og valgt effekt.

Med en jævn fordeling af varmen fra gulvet kan rumtemperaturen sænkes med op til to grader C, uden at varmeoplevelsen ændres. I kombination med et velisoleret gulv og gulvvarmetermostat med energispareprogram bliver gulvvarmesystemet meget energieffektivt. Det indebær, at elforbruget holdes nede, hvilket medfører lavere omkostninger og mindre miljøbelastning.

Sådan fungerer et gulvvarmesystem
  1. Gulvfølere eller en kombination af gulv- og rumfølere aflæser temperaturen og justerer efter indstillet værdi.
  2. Gulvvarmetermostaten kobler på gulvvarmesystemet og beregner selv, hvornår opvarmning skal starte for at opnå den ønskede temperatur på det ønskede tidspunkt.
  3. Gulvvarmetermostaten slår systemet fra, når den ønskede temperatur er opnået. Programvalg gør det muligt kun at have gulvvarmen tilsluttet, når rummet bruges.
Elektrisk gulvvarme installeres
  • På velisolerede underlag.
  • Tæt på gulvfladen for at få en hurtig, effektiv opvarmning.
Gulvvarmekabler
Der findes to forskellige typer elektriske gulvvarmekabler:
  • Selvbegrænsende: Aflæser, hvor der findes et varmebehov og tilpasser effekten derefter. Selvbegrænsende kabler kan ikke overophedes. Kan tilpasses i længden på arbejdspladsen. Skal sluttes direkte til i termostaten uden separat koldkabel. Det bedste valg til temperaturfølsomme overgulve: Træ-, laminat- og linoleumsgulv.
  • Serieresistive: Jævn varme i hele kablet. Kan ikke afskæres, men skal købes i nøjagtige længder med tilpasset effekt. Leveres altid med påmonteret koldkabel for tilslutning til termostat. Bedste valg til klinke- og naturstensgulv.

Hvilken type kabel, som anbefales, afhænger af, hvilken type rum og gulv, installationen gælder. Få mere at vide i vores produktguide.

Installation

Gulvvarmesystemer skal altid installeres af en autoriseret elinstallatør. Gulv- og byggematerialeleverandørens anvisninger skal altid følges.


Relaterede produkter

Connection and Protection