Temperaturvedligeholdelse af varmt brugsvand

nVent RAYCHEM-systemer til temperaturvedligeholdelse af varmtbrugsvand tilbyder komfort og en intelligent metode til levering af varmtbrugsvand direkte fra hanen.

Hvorfor installere et system til temperaturvedligeholdelse af varmtbrugsvand? Hot-Water-Temperature-Maintenance

 • Lange, komplekse rørnetværk er energibesparende
 • En masse værdifuldt drikkevand går til spilde, hvis man skal stå ved hanen og vente på, at vandet når den ønskede temperatur.
 • Forebyggelse af legionella og dekontaminering i lange og forgrenede rørsystemer er meget sværere at udføre

Dette er typisk et problem i bygninger som

 • hoteller
 • sundhedssektorens bygninger og hospitaler
 • kontorbygninger
 • sportsbygninger
 • skoler
 • fængsler
 • lejlighedskomplekser

Systemet består af RAYCHEM selvregulerende kabler og HWAT-ECO-styreenheden:

 • RAYCHEM-systemet er udviklet til direkte anvendelse på varme vandrør og kræver ikke returrør, -ventiler eller -pumper
 • Selvregulerende varmekabler er placeret på røret og kompenserer for temperaturtabet i varmtvandsrøret, idet den ønskede temperatur langs røret vedligeholdes
 • Hvis varmekabler konstrueres med parallelkredsløb, gør det designet og installationen fleksibel
 • Styringsenheden administrerer systemets strømforbrug på en effektiv måde for at opnå energibesparelser

hwatsystem.jpg

Gode grunde til at installere et nVent RAYCHEM-system

1. Enkeltrørssystem med simpelt design og hurtigere installation RAYCHEM HWAT-varmekabler er ganske enkelt fastgjort til varmtvandsrøret – der er intet behov for returrør, -ventiler eller -pumper eller for komplekse design- og balanceringsarbejde, som man kender det fra retursystemer.

Dette resulterer i:

 • Lavere installationsomkostninger
 • Mindre vedligeholdelse på rørsystemet.
 • Fleksibel varmekabelinstallation langs hele rørnetværket på grund af Rayclic-forbindelsessystemet

2. Op til 50 % energibesparelser i forhold til almindelige recirkulationssystemer HWAT-ECO-styreenheden reducerer driftsomkostningerne for systemet til temperaturvedligeholdelse af varmtbrugsvand. Almindelige styringsdele og timere kan medføre en besparelse på 30 % i forhold til systemer uden styring. Implementeringen af et HWAT-ECO-styret system sparer op til 50 % energi.

HWAT-ECO er en intelligent styreenhed, der begrænser varmeydelsen for de selvregulerende varmekabler i henhold til de specifikke krav for varmtvandssystemet. Den kombinerer klokkeslætsfunktionerne med kedlens/varmtvandsbeholderens temperatur for at sikre, at systemet kun anvendes til temperaturvedligeholdelse og ikke opvarming af brugsvandet. Således undgås overflødig varmeproduktion, og energiforbruget minimeres.

3. En eftermontering af et eksisterende varmtvandssystem med HWAT-ECO-styreenhed betyder, at investeringen hurtigt tjener sig ind.

Energiforbrug
Se, hvor meget energi, der kan spares ved at bruge den rigtige styreenhed, og hvor hurtigt din investering tjener sig ind.

Sammenligning af energiforbrug

nVent RAYCHEM selvregulerende systemer byder på den mest fleksible tilgang til heat-tracing-design. Kablet kan afkortes på stedet til de mest komplekse installationer. Typisk anvendes det til ledningslængder på over 250 m og vedligeholdelsestemperaturer på op til 150 °C. Konstruktionen med parallelt kabel tillader installation på forgreninger, hvis det er nødvendigt.

SSystemet har følgende funktioner:

 • Valgbare temperaturniveauer: Vedligeholdelses- eller økonomitemperatur
 • Programmer til termisk forebyggelse af legionella bakterien
 • CTS-kompatibilitet
 • Kontrolenheder kan anbringes i et netværk for at opnå hurtig programmering
 • Ni bygningsspecifikke program muligheder
 • Alarmrelæ til fjernovervågning

Termisk forebyggelse af legionella bakterien

Da varmtvandssystemet kun har ét rør samt mindre vandvolumen og mindre varmetab, er der langt færre bakteriologiske problemer.

 • Det korteste rørnetværk af alle centrale systemer til vedligeholdelse af varmtvandstemperatur: (´halv rørlængde´, så ingen returrør)
 • Garanteret høj temperatur (>55 °C) i hele systemet over hele længden og ingen uopvarmede zoner
 • Små blandingszoner i opbevaringstanken (intet tilbageløb til opbevaringstanken)
 • Mulighed for temperaturvedligeholdelse helt hen til aftapningsstedet
 • Fornyelse af vand i rørnetværket: rørvolumenen fornys 100 % med hver aftapning

Dekontamineringen gennemføres ved at øge temperaturen i vandet. Anvendelse af HWAT-R-varmekabler sammen med HWAT-ECO-styreenheden kan byde på fordelene ved at vælge en ønsket temperatur og øge temperaturen over tid til forebyggelse af legionella. På denne måde kan HWAT-ECO-styreenheden programmeres til en forebyggelsescyklus til legionella.

Hent dokument om legionella (pdf 107 KB)

nVent Thermal Management installerer varmeløsninger i Rolex-bygning i London
Vigtige udfordringer

nVent Thermal Management blev hyret til at installere flere af deres varmeløsninger i den nye Rolex-bygning i London, England. Rolex ville gerne skifte til et enklere, mere omkostningseffektivt varmesystem med ét rør, der kræver mindre vedligeholdelse.

Løsning

nVent Thermal Management leverede varmtvandservices ved hjælp af nVent RAYCHEM HWAT-temperaturvedligeholdelsessystemet med ét rør og varmt vand.

Produkter

nVent Thermal Management installerede mere end 400 meter kabel for at bringe varmt vand hele vejen til brugsstedet, 600 meter WinterGard-frostsikringskabel og RayClic-tilslutningsenheder til sikring af forsyningsrørene med koldt vand mod frost.

Desuden byder et smukt flisegulv i foyeren nu besøgene velkommen med omgivelsesvarme fra RAYCHEM-gulvvarmesystemer og næsten 50 kvadratmeter T2QuickNet installeret.

Fordele

Reduktionen af rørsystemet gav plads til det enlige rør og dets isolering, så man kunne bruge tykkere isolering over systemet og derved øge dets effektivitet. Den samlede energibesparelse for dette projekt bliver ca. 50-60 procent. Selv med den højere enhedspris for elektricitet anslås kundens faktiske besparelser til at være på 5-15 procent.

Udviklingen, leveringen og installationen af RAYCHEM-systemerne blev udført af Jointing Technologies, en af nVent Thermal Management' distributionspartnere, som har hovedkvarter i det sydøstlige England. Projektet blev fuldført i oktober 2010.

Relaterede produkter

Connection and Protection