Afsmeltning af sne på tage og tagrender

nVent RAYCHEM-systemer til snesmeltning opretholder vandgennemstrømningen i tagrender og nedløbsrør. Hvorfor har du brug for et snesmeltningssystem?

 • Afsmeltning og genfrysning af is kan beskadige tage og tagrender.
 • Tunge istapper kan falde ned og gøre alvorlig skade på personer og materiel.
 • Stillestående vand kan komme gennem tagkonstruktion og nå ind i bygningen og forsage vandskade.

Roof-Commercial.jpg RAYCHEM selvregulerende systemer til snesmeltning optør sne og is, hvilket danner en sti til smeltevandet, så det kan løbe ned ad taget, langs tagrenden og ned igennem nedløbsrøret.

RAYCHEM-systemer er velegnede og nødvendige til alle typer bygninger, herunder erhvervs- og boligbyggeri samt offentlige og historiske bygninger.

Systemet kan anvendes til:

 • tagrender
 • tagrender
 • skotrender og kritiste tag-arealer
 • afløbssystemer til flade tage.
Hvordan fungerer systemet til snesmeltning?
 1. Følerne registrerer både lave temperaturer og fugt,
 2. Styreenheden tænder for systemet.
 3. Det selvregulerende varmekabel begynder at smelte sneen og skaber dermed en passage for smeltevandet i tagrender og nedløbsrør eller på taget. Varmekablet sikrer derefter en kontinuerlig strøm af vand til nedløbsrøret og forhindrer opbyggelse af sne eller is samt dannelse af istapper.
 4. Når lufttemperaturen overstiger referencepunktet, eller fugten er lavere end referencepunktet, slukkes systemet.

guttersystem.jpg

Fire gode grunde til at vælge et nVent RAYCHEM-system

1. Intelligente selvregulerende varmekabler sparer energi

Et konventionelt kabel giver konstant effekt, uanset temperatur. Selvregulerende varmekabler øger automatisk effekten i isvand og reducerer effekten i tør luft.

2. Sikre og praktiske at installere

RAYCHEM selvregulerende snesmeltningskabel til tage har en UV-bestandig yderkappe i modificeret polyolefin, der sikrer en lang levetid – ved alle vejrforhold. Varmekabel til tage, som er nemt at installere, fås også til afisning af tage. Kabelet kan afkortes og placeres tæt på hinanden i tagrender uden risiko for overopvarmning eller beskadigelse.

3.Nedsæt installationstiden med hurtige forbindelsessystemer

Making power or T-connections is easy. The RayClic connection system cuts installation time by 80% -  inserting the stripped cable into the module and tightening two screws is all it takes.

4. Økonomisk håndtering

RAYCHEM-systemer tændes kun, når følerne til EMDR-10-styreenheden detekterer lave temperaturer og fugt, hvilket reducerer energiforbruget og omkostningerne. Når der ikke er nogen fugt, er der ingen sne. Varmekablet slukkes, når lufttemperaturen er meget lav (ingen afsmeltning), når den overstiger referenceværdien, eller når der ikke er fugt tilstede.

Hvordan fungerer systemet?
 1. Følerne registrerer både lave temperaturer og fugt
 2. Styreenheden tænder for systemet
 3. Varmekablet begynder at smelte sneen og skaber dermed en passage i tagrender, nedløbsrør eller på taget. Det sikrer en kontinuerlig strøm af vand til nedløbsrøret og forhindrer opbyggelse af sne eller is samt dannelse af istapper.
 4. Når lufttemperaturen overstiger referencepunktet, eller fugten er lavere end referencepunktet, slukkes systemet.

Self-Regulating


Hvordan er selvregulerende varmekabler energibesparende?

Mens et konventionelt kabel giver en konstant effekt, øger det selvregulerende varmekabel automatisk effekten i isvand og reducerer effekten i tør luft.

nVent RAYCHEM er banebrydende inden for kombinerede temperatur- og fugtfølere

Vigtige udfordringer

I sommeren 1986 blev der installeret 300 m kabel til afsmeltning af sne i tagrender på CKW Ruopigen (Schweiz). Kundens mål var at bestemme systemets driftsomkostninger på en nøjagtig måde og at garantere afsmeltning af sne på taget.

Løsning

Installationen blev opdelt i to systemer, som hver havde deres egen styringsmetode. Det ene system er kun til temperaturføling, mens det andet er til temperatur- og fugtføling. Temperaturer og strømforbrug blev målt i løbet af fire måneder.

Produkter

GM-2X-kabel til snesmeltning

Fordele

Elektricitetsforbruget faldt med 78 %, da systemet blev betjent via temperatur- og fugtmåling, sammenlignet med temperaturføling alene.

Relaterede produkter

Connection and Protection