Forebyggelse af frosthævning

Frosthævning kan forårsage alvorlige problemer i kryogene tanke, frostrum og frysehuse. Hos nVent Thermal Management leverer vi systemer med forebyggelse af frosthævning, der kan beskytte mod ukontrolleret og uønsket tankelevation og permafrost under frostrum og frysehuse på grund af permafrost i fundamentet og i jorden.Frost-Heave-Prevention-Industrial.jpg

Frosthævning kan forhindres ved at anvende:

  • Termisk isolering omkring tanken, under frostrummet og frysehuset
  • Anvendelse af varme i betonlagene omkring tanken og i fundamentet under frostrummet og frysehuset.

nVent Thermal Management tilbyder en række løsninger til forhindring af frosthævning på alle typer opbevaringstanke frostrum og frysehuse, herunder:

  • Tanke over jorden
  • Tanke under jorden
  • Tanke over jorden med jordopfyldning til toppen og bygninger til frostrum eller frysehuse til opmagasinering af frostvarer
  • Alle tanke med bærende termisk isolering (normalt Foamglas), der understøtter tanken.

nVent Thermal Management anvender en meget grundig og professionel tilgang til forebyggelse af frosthævning. Designet i systemet til forebyggelse af frosthævning kræver analyse af adskillige parametre, herunder:

  • Tankens væsketemperatur, frostrummet og frysehusets indvendige temperatur
  • Varmesystemets egenskaber og varmeelementernes afstand under tanken, frostrummet eller frysehuset
  • Bundisoleringens tykkelse og termiske ledningsevne
  • Og projektspecifikke krav

nVent Thermal Management giver dig det mest optimerede system til forebyggelse af frosthævning ved at modellere via termisk analyse og dermed anvende optimeret varmeteknologi.


Relaterede produkter

Vis mere
Connection and Protection