Forebyggelse af frosthævning

Frosthævning kan forårsage alvorlige problemer i kryogene tanke, frostrum og frysehuse. Hos nVent Thermal Management leverer vi systemer med forebyggelse af frosthævning, der kan beskytte mod ukontrolleret og uønsket tankelevation og permafrost under frostrum og frysehuse på grund af permafrost i fundamentet og i jorden. Frost-Heave-Prevention-Industrial.jpg

Frosthævning kan forhindres ved at anvende:

 • Termisk isolering omkring tanken, under frostrummet og frysehuset
 • Anvendelse af varme i betonlagene omkring tanken og i fundamentet under frostrummet og frysehuset.

nVent Thermal Management tilbyder en række løsninger til forhindring af frosthævning på alle typer opbevaringstanke frostrum og frysehuse, herunder:

 • Tanke over jorden
 • Tanke under jorden
 • Tanke over jorden med jordopfyldning til toppen og bygninger til frostrum eller frysehuse til opmagasinering af frostvarer
 • Alle tanke med bærende termisk isolering (normalt Foamglas), der understøtter tanken.

nVent Thermal Management anvender en meget grundig og professionel tilgang til forebyggelse af frosthævning. Designet i systemet til forebyggelse af frosthævning kræver analyse af adskillige parametre, herunder:

 • Tankens væsketemperatur, frostrummet og frysehusets indvendige temperatur
 • Varmesystemets egenskaber og varmeelementernes afstand under tanken, frostrummet eller frysehuset
 • Bundisoleringens tykkelse og termiske ledningsevne
 • Og projektspecifikke krav

nVent Thermal Management giver dig det mest optimerede system til forebyggelse af frosthævning ved at modellere via termisk analyse og dermed anvende optimeret varmeteknologi.

21_FrostHeavePrevention_ind_thumbnail.jpg

Komplet nøglefærdigt system af første klasse

Ingeniører fra nVent Thermal Management udvikler et komplet nøglefærdigt system til tankopvarmning og fundamentsvarme baseret på en omfattende termisk analyse ved hjælp af:

 • Et avanceret softwaredesignværktøj fra SlabHeat™
 • Analyse af finitte 2D- og 3D-elementer (FEA)

De tekniske designservices har til formål at skabe den ideelle varmetilførsel i tankens bund eller bygningsfundament samt øge pålideligheden og effektiviteten i systemet til forebyggelse af frosthævning. Designene kan optimeres for at minimere omkostningerne ved installation og drift.

Hos nVent Thermal Management vil vores systemer til forebyggelse af frosthævning:

 • Skabe den ideelle varmetilførsel i tankens bund eller bygningsfundament
 • Øge tankens og frysehusets pålidelighed og effektivitet
 • Minimering af omkostningerne ved installation og drift

Tekniske leverancer for systemet til forebyggelse af frosthævning (afhængigt at omfang):

 • Bestemmelse af varmetilførsel, varmeinput og strømkrav
 • Fastlæggelse af afstand
 • Termiske profilmønstre baseret på FEA
 • Parametre for elektrisk og termisk ydeevne
 • Tegninger over tanken eller bygningsfundamentet vedrørende tekniske detaljer
 • Instruktioner til systeminstallation

Vores varmesystemer er godkendt til anvendelse i normale og ATEX miljøer.

Avancerede heat-tracing-teknologier fra nVent Thermal Management er med til at forebygge frosthævning for industrier, der anvender opbevaringstanke med flydende gas eller under frostrum og frysehuse. Der er mange detaljer, der har med installation af egnet heat-tracing-teknologi at gøre. Det er vigtigt at tænke over:

 • Opbevaring
 • Teknologi
 • Anlæg
 • Elforsyningskrav

nVent Thermal Management tilbyder:

Self-Regulating

 • Selvregulering
 • Konstant effekt med parallelle varmekabler
 • Ferromagnetiske systemer med skineffekt (STS)

nVent Thermal Management' løsninger:

 • Kun materiale
 • Materiale og teknik
 • Komplet og nøglefærdig pakke

nVent RAYCHEM FHP selvregulerende teknologi

De selvregulerende heat-tracing-kabler i FHP-serien fås i alle tankstørrelser og fundamenter og til alle konstruktionsformål, da de afkortes og termineres i felten.

FHP-heat-tracing-kabler er:

RaychemFHP-Thumbnail.jpg

 • Et design med ubetinget T-klassificering til anvendelse i ATEX områder
 • Udviklet til ATEX områder, hvor der kan være korrosive stoffer tilstede

RAYCHEM® FHP-kabler opfylder kravene i de internationale og nationale standarder og kodekser


RAYCHEM FHPC-teknologi med konstant effekt og parallelmodstand

RAYCHEMs® varmekabler med parallelmodstand og konstant effekt (parallelt konstant effekt) fås til alle tankstørrelser og konstruktionstyper. De har også de samme egenskaber og detaljer som FHP-kablerne:

RaychemFHPC-Thumbnail.jpg

 • Et design med ubetinget T-klassificering til anvendelse i ATEX områder
 • Udviklet til ATEX områder, hvor der kan være korrosive stoffer tilstede
 • RAYCHEM® FHP-kabler opfylder kravene i de internationale og nationale standarder, direktiver og kodekser.

Heat-tracing-teknologi med skin-effekt

RAYCHEM STS-systemet er et varmestyringssystem, der er konfigureret til at levere varme til mellemlange og lange rør, herunder varme til tankens fundament.

Forklaring af RAYCHEM STS-systemet:

Raychem STS-Thumbnail.jpg

 • RAYCHEM STS-systemet består af en termisk, elektrisk isoleret ledning i et ferromagnetisk varmerør.
 • Den isolerede ledning er forbundet til varmerøret ved sluttermineringen, og der er tilsluttet en AC-strømkilde mellem varmerøret og den isolerede ledning på strømforbindelsen.
 • AC-strømmen løber gennem ledningen og vender tilbage på rørets indvendige overflade.
 • STS-systemet er elektrisk sikkert og producerer varme i det ferromagnetiske rør gennem effekterne i to velkendte elektriske fænomener: Skineffekt og næreffekt.
 • Disse fænomener forårsager den strøm, der løber gennem varmerørets indre overflade; strømkoncentrationen er så gennemført, at der næsten ikke er nogen målbar spænding på varmerørets yderside.
 • Der genereres varme på grund af varmerørets og STS-ledningens modstand samt hvirvelstrømme og hysterese i varmerøret.

Avancerede styringssystemer og strømdistributionssystemer

Udvælgelsen af de rigtige valgmuligheder for et system til avanceret styring og overvågning og strømdistribution afhænger i høj grad af specifikke krav til forhindring af frosthævning

Relaterede produkter

Vis mere
Connection and Protection