Opvarmning af lange rørledninger

Industriel opvarmning af lange rør er nødvendigt for at sikre, at væsker transporteres sikkert og omkostningseffektivt over lange afstande.

Lange rørledninger anvendes typisk til:

 • Overførsel mellem forarbejdningsanlæg eller til opbevarings- eller transportfaciliteter.
 • Frostbeskyttelse eller temperaturvedligeholdelse i oplagringsdepoter og kajer til havtransport
 • Forebyggelse af kondensering og koagulering på filtre, slisker osv.

Hvis der ikke er opvarmning af lange rørledninger, kan følgende problemer resultere i betydelig skade på miljø og ejendom:

 • Væsker, der bliver for viskøse
 • Gasser, der kondenserer
 • Væsker, der fryser, hvilket medfører katastrofale fejl og frostpropper i rør

Kompleksiteten i rørsystemer med lange varmekabler skyldes behovet for lange elektriske kredsløb, normalt med et enkelt forsyningspunkt.
Der er flere udfordringer i at anvende opvarmning af lange rørledninger, såsom:

 • Store rørdiametre
 • Niveauforandringer langs rørene
 • Fjerntliggende steder
 • Mangel på forsynings tilgængelighed langs rørene

For allerede isolerede rør er der yderligere udfordringer, herunder:

 • Tilpasning af trace-rør
 • Mangel på isolering ved rørsamlingerne
 • Trækning af lange kabler gennem trace-rørene
 • Mangel på tilgængelighed for forbindelsessæt

Opvarmning af lange rørledninger – en komplet tilgang til varmestyringssystemer

nVent Thermal Management tilbyder en lang række industriafprøvede løsninger til opvarmning af lange rørledninger som et komplet varmestyringssystem, der omfatter udvælgelse af egnede teknologier til heat-tracing i rør, avancerede styringssystemer og services på stedet oven i nøglefærdige services.

Heat-Tracing System
 • Elektriske heat trace-kabler, som vedligeholder temperaturen i ikke-flydende væsker ved at genskabe den varme, der afgives gennem termisk isolering i rør, beholdere og tilknyttet udstyr.
 • Styrings- og overvågningsløsninger – til vedligeholdelse af temperaturen i væsker gennem et rør med heat-tracing.
 • Komponenter og tilbehør – genstande til at oprette elektriske forbindelser og korrekt gennemførelse af installationen såsom sluttermineringer, glastape og advarselsmærkater.
Services
 • Services for teknisk design
 • Indkøb og fremstilling
 • Services på stedet
 • Services efter installation

Vi kan levere de individuelle komponenter samt services for teknisk design, og vi kan endda installere og vedligeholde hele systemet.

Når vores avancerede heat-tracing-produkter kombineres med vores services på stedet, får du en integreret løsning, der er strategisk planlagt og udføres med henblik på et optimalt varmestyringssystem (HMS). Ved at administrere og udføre alle aspekter i dit varmestyringssystems design og installation kan vi levere en enkelt grænseflade til dit projektteam. 


Relaterede produkter

Connection and Protection