Frostsikring

nVent Thermal Management tilbyder komplette varmesystemer til frostsikring for at imødekomme de diverse krav i mange forskellige industrier: olie og gas, forsyningsselskaber, petrokemisk industri, specialkemikalier, papirmasse samt papir og lægemidler. Pipe-Freeze-Protection-Industrial.jpg

Vand og væsker, som indeholder tilstrækkeligt med vand, udvider sig, når de fryser. Denne udvidelse kan ødelægge røret, hvilket kan medføre skade eller produktionstab eller bringe personsikkerheden i fare.

 • Et frosset vandrør fører til en kritisk proces – ligesom et frosset rør i et spildevandsanlæg eller et køletårn kan lukke for driften og forårsage tab i millionklassen.
 • En frosset rør til nødbrusere kan bringe personsikkerheden i tilfælde af farlig kemisk eksponering.

Vi tilbyder forskellige systemer til beskyttelse imod frosne rør ved hjælp af forskellige teknologier, der egner sig til anvendelse i ATEX og normale miljøer.

Beskyttelse mod frosne rør – brugervenlige produkter eller en komplet tilgang til varmestyringssystemer

TnVent Thermal Management tilbyder beskyttelse imod frosne rør som et komplet varmestyringssystem, der omfatter et udvalg af egnede kabelteknologier til opvarmning af rør, avancerede styringssystemer og nøglefærdige services.

Heat-trace-system
 • Elektriske heat-trace-kabler – heat-trace-kabler der vedligeholder temperaturen i ikke-flydende væsker ved at genskabe den varme, der afgives gennem termisk isolering i rør, kar og tilknyttet udstyr.
 • Avancerede styringssystemer – for at vedligeholde temperaturen i væsker gennem et rør med heat-tracing.
 • Komponenter og tilbehør – genstande til at oprette elektriske forbindelser og korrekt gennemførelse af installationen, såsom sluttermineringer, glastape og advarselsmærkater.
Services
 • Services for teknisk design
 • Indkøb og fremstilling
 • Services på stedet
 • Services efter installation

18_PipeFreeze_ind_thumbnail.jpg

Pålideligt system til frostsikring af rør

Et rør med heat-trace erstatter den varme, der tabes gennem isoleringen for at holde røret og væsken på temperaturer over frysepunktet. På denne måde er heat-tracing kritisk for frostsikring af rør, der forventes at have stillestående væsker i længere tid ad gangen.
nVent RAYCHEM selvregulerende systemer er blevet udvalgt af mange teknikere over hele verden, og samme antal installatører har foretrukket dem på grund af deres brugervenlighed.

Førsteklasses varmestyringssystemer

Et korrekt udviklet varmestyringssystem er kompliceret. Lad vores heat-trace-eksperter give dig nøglefærdige løsninger og projektstyring gennem alle faser af dit heat-tracing-rørprojekt for at sikre, at du kan overholde tidsplanen og få et optimalt heat-trace-system med mange timers drift uden bekymringer.

Global erfaring

nVent Thermal Management er en global organisation med en komplet serie af heat-tracing-systemer, overlegen teknisk support, dokumenterede projektstrategier og høje sikkerhedsstandarder, hvilket gør os til en ideel partner for vores kunder i hele verden, da de får fordel af vores erfaring, produkter og services og imødekommer deres behov for et varmestyringssystem.

Selvregulerende teknologi

nVent RAYCHEM selvregulerende elektriske heat-trace-kabler justerer automatisk deres udgangseffekt for at kompensere for temperaturforandringer i røret. Disse kabler:


RAYCHEM-varmekabler:

Self-Regulating

 • Kan anvendes til komplekse rørsystemer, plastikrør og til rør med/uden dampresning.
 • Tilbyder maksimal designfleksibilitet og -pålidelighed til heat-tracing med ledningslængder på op til 250 m og vedvarende temperarurer på op til 150 °C.
 • Resulterer i mere ensartede rørtemperaturer
 • Er grundlæggende sikre med deres ubetingede T-klassificering
 • Kan afkortes på stedet
 • Kan overlappes på ventiler, flanger og instrumenter, så installationen lettes
 • Kræver ikke svejsecertifikat
 • Omfatter højteknologiske RAYCHEM-installationssæt, som er enkle at installere

Strømsparende teknologi

RAYCHEM-strømsparingssystemer til frostsikring af rør giver højere udgangseffekter ved forhøjede temperaturer end selvregulerende systemer og kan udsættes for højere temperaturer.


RAYCHEM-strømsparingskabler:

Power-Limiting

 • Til ledningslængder på op til 250 m
 • Til vedvarende temperaturer på op til 230 °C.
 • Kan anvendes ved spændinger op til 480 V
 • Kan afkortes
 • Varierer udgangseffekten afhængigt af rørtemperaturen
 • Kan overlappes en enkelt gang for at lette installationen
 • Omfatter RAYCHEM-installationssæt, som er enkle at installere og ikke kræver svejsning tilladelser
 • Kræver ikke RTV-silikoner, som kan være farlige under installation

RAYCHEM Polymer Insulated-teknologi
 • Varmesystemer i RAYCHEM Polymer Isoleret (PI)-serien er særligt godt egnede til længere varmekredsløb (f.eks. >250 m)
 • Til vedvarende temperaturer på op til 260 °C og periodiske temperaturer på op til 300 °C.
 • Alt afhængigt af anvendelsen kan de kræve mere sofistikerede styringssystemer.

Mineral Insulated (MI)-teknologi

Varmesystemet i nVent PYROTENAX Mineral Isoleret (MI)-serien anbefales til anvendelse ved høje temperaturer op til 800 °C. De egner sig til de hårdeste industrimiljøer og udbydes til mange konstruktioner, der hver har et komplet udvalg af kompatible komponenter og tilbehør.


PYROTENAX Mineral Isoleret-kabler
 • Yder op til 61 W/fod i udgangseffekt
 • Er præterminerede, så installationen forenkles
 • Er godkendt til anvendelse i normale og ATEX områder
 • Kan anvendes ved spændinger op til 600 V
 • Er særlig godt egnet til hårde miljøer
 • Leverer en maksimal anvendelsestemperatur på 550 °C og en maksimal eksponeringstemperatur på 650 °C.
 • Kan tilpasses til højere temperaturer ved specialordre

Parallel teknologi med konstant wattforbrug

MI-Cable

RAYCHEM parallelle varmesystemer med konstant effekt udgør et økonomisk alternativ, samtidig med at fordelene ved afkortede kabler bevares. På grund af deres konstante udgangseffekt kan maksimalafbryderens størrelse reduceres i sammenligning med selvregulerende varmesystemer.

 • Til ledningslængder på op til 200 m
 • Til vedvarende temperaturer på op til 200 °C.

Alt afhængigt af anvendelsen kan de kræve mere sofistikerede styringssystemer.


Avancerede styringssystemer

Vores avancerede styringssystemer fra RAYCHEM byder på avancerede styringsløsninger, som er eksklusivt udviklet til anvendelse sammen med systemer til beskyttelse imod frosne rør.


RAYCHEM-overvågnings- og styringsprodukter
 • Omfatter elektroniske og mekaniske termostater til simpel tænd/sluk-styring
 • Kan registrere omgivelsestemperaturer og er lavet til at styre individuelle kredsløb eller et heat-tracing-distributionssystem (HTPG som vil aktivere en række kritiske kredsløb.
 • Omfatter raffinerede NGC-styreenheder, der kan overvåge kredsløbets ydeevne, integritet og jordfejlniveau og beskyttelse.

Sådan styrer og overvåger vi dit system til beskyttelse imod frosne rør
 • Distributionssystemer – Dette er et multikredsløbspanelsystem, som er strategisk placeret omkring et anlæg med det formål at samle kredsløb med ekstrahøj spænding. De strategiske placeringer for disse paneler er med til at reducere systemets overordnede omkostninger ved at reducere kabellængden. Til gengæld vil dette reducere spændingsfaldet og materialekravene for dette projekt.
 • Centraliserede systemer – Dette system anvender en overvågningsplacering med en enkelt styreenhed, som alene kan regulere en hel gruppe heat-tracing-kredsløb. Disse systemer er ideelle, når der er behov for aktivering af et system med flere kredsløb fra én placering.
 • Lokale systemer - Dette enhedssystem er dedikeret til et enkelt kredsløb, som sidder et sted i nærheden af heat-trace forsyningen. Disse enheder kan styre eller overvåge heat-trace-systemet i forhold til den pågældende placerings omgivelsestemperatur.
Optimeret varmesystem reducerer omkostningerne på ethanolproduktionsanlæg
Vigtige udfordringer
BP-Ethanol.jpg

Bridgeport-ethanol er et produktionsanlæg, der producerer 40 millioner gallon om året. Deres udfordringer i forbindelse med heat-tracing omfattede beskyttelse imod frosne rør i vandledninger, tankopvarmning og temperaturvedligeholdelse for sirup, ensilage og kaustiske ledninger.

Løsning

Til dette projekt har nVent Thermal Management selv udviklet og installeret de nødvendige heat-trace-systemer og styrings- og overvågningsløsninger for at imødekomme de forskellige anvendelsesbehov, idet de samlede omkostninger ved varmestyringssystemet samtidig reduceres.

Produkter

nVent RAYCHEM-styrings- og overvågningsløsninger blev udnyttet på følgende måde: Til visse anvendelser i forbindelse med frostbeskyttelse og vedligeholdelse af et bredt temperaturområde anvendte vi RAYCHEM 200NG med proportional styring af omgivelsesføler (PASC). Med PASC er strømmen til heat-tracing baseret på omgivelsestemperaturen.

Til frostbeskyttelse af vandledningerne og til tankopvarmning udvalgte vi en kombination af RAYCHEM 920 og det lokale HTPG-styringssystem til styring og overvågning af eksterne kredsløb. Disse var henholdsvis 800 fod og 450 fod væk fra de centraliserede kontrolpaneler og ville have krævet 70 mm² forsyningskabler på grund af spændingsfaldet.

Til kritisk temperaturvedligeholdelse valgte vi RAYCHEM 200NI med ledningsfølerstyring. For at reducere RTD-kabelomkostningerne anvendte vi RAYCHEM-grænsefladeteknologi til strømledninger (PLI) og intelligente endeforseglinger (SES) til at sende temperatur- og kontinuitetsdata over varmekabellederne.

Fordele

På grund af PASC-algoritmern var vi i stand til at reducere driftsomkostningerne med 75 % fra den konventionelle styreenhed for omgivelsesfølere. Ved at anvende et lokalt styringssystem lykkedes det også at reducere udgifterne til ledere og kabler betydeligt. Det anslås, at PLI-teknologien eliminerede USD 40.000 i RTD-kabeludgifter.

Relaterede produkter

Connection and Protection