Vedligeholdelse af procestemperatur

Et velvalgt system til industrielle procestemperaturer kan vedligeholde temperaturen for væsken på det ønskede niveau over et stort temperaturområde afhængigt af den specifikke proces eller anvendelsesbehov.

Vedligeholdelse af procestemperatur – en komplet tilgang til varmestyringssystemer

nVent Thermal Management tilbyder vedligeholdelse af procestemperatur som et komplet varmestyringssystem, der omfatter et udvalg af egnede heat-trace-teknologier til opvarmning af rør, avancerede styringssystemer og nøglefærdige services. Process-Temperature-Industrial.jpg

Heat-trace-system
 • Elektriske heat-trace-kabler – heat-trace-kabler, der vedligeholder temperaturen i ikke-flydende væsker ved at genskabe den varme, der afgives gennem termisk isolering i rør, kar og tilknyttet udstyr.
 • Avancerede styringssystemer – enheder såsom termostater, styreenheder og elektriske paneler, som overvåger og/eller styrer heat-trace-kabler for at hjælpe med at vedligeholde temperaturen i den væske, der findes i et heat-trace-rør.
 • Komponenter og tilbehør – genstande til at oprette elektriske forbindelser og korrekt gennemførelse af installationen såsom sluttermineringer, glastape og advarselsmærkater.
Services
 • Services for teknisk design
 • Indkøb og fremstilling
 • Services på stedet
 • Services efter installation

TnVent Thermal Management kan levere de individuelle komponenter samt udvikling og design og installere og vedligeholde hele systemet.

Vores avancerede produkter samt vores services på stedet kan byde på en integreret løsning til temperaturvedligeholdelse, som er strategisk planlagt og udføres for at opnå det optimale varmestyringssystem (HMS).
Ved at administrere og udføre alle aspekter i dit varmestyringssystems design og installation kan vi levere en enkelt grænseflade til dit projektteam.

17_ProcessTempMaintenance_ind_thumbnail.jpg

Heat-tracing i rør er kritisk for procesopvarmning til temperaturvedligeholdelse i rør, der forventes at indeholde stillestående væsker i længere tid ad gangen.

Alt afhængigt af anvendelsen kan du blive nødt til at vedligeholde en væsketemperatur i et rør over en vis minimumstemperatur til:

 • Transporter væsken
 • Brug væsken i en reaktion
 • Undgå krystallisering eller nedbrydning af væsken
 • Luk processen sikkert ned
 • Oprethold væskens egenskaber
System til vedligeholdelse af pålidelig procestemperatur

Et rør med heat-trace erstatter den varme, der tabes gennem isoleringen for at holde røret og væsken på den krævede vedligeholdelsestemperatur.

Vedligeholdelse af væsker inden for det angivne temperaturområde tillader dig at:

 • transportere væskerne omkostningseffektivt fra en placering til en anden
 • betjene processer med maksimal effektivitet
 • starte/lukke ned for driften på en sikker måde
Førsteklasses services til varmestyringssystemer

Et korrekt udviklet varmestyringssystem er kompliceret. Du får en masse fordele ud af at arbejde sammen med os som heat-trace-eksperter:

 • Nøglefærdige løsninger
 • Projektstyring gennem alle faser af dit heat-tracing-rørprojekt: Du holder tidsplanen
 • Et optimalt heat-tracing-system giver dig mange timers drift uden bekymringer.
 • En global organisation med en komplet serie af heat-tracing-systemer
 • Overlegen teknisk support
 • Dokumenterede projektstrategier
 • Høje sikkerhedsstandarder
Selvregulerende teknologi

nVent RAYCHEM selvregulerende elektriske heat-trace-kabler justerer automatisk deres udgangseffekt for at kompensere for temperaturforandringer i røret.

RAYCHEM selvregulerende heat-trace-kabler:

Self-Regulating

 • Kan anvendes til komplekse rørsystemer, plastikrør og til rør med/uden damprensning.
 • Resulterer i mere ensartede rørtemperaturer og er med deres T-klassificering indlysende sikre.
 • Kan afkortes på stedet
 • Kan overlappes på ventiler, flanger og instrumenter, så installationen lettes
 • Omfatter avancerede RAYCHEM-forbindelsessæt, som er nemme at installere, ikke kræver svejsningscertifikat og ikke anvender farlige materialer såsom RTV-silikoner

Strømsparende teknologi

RAYCHEM strømsparende elektriske heat-trace-kabler er ideelle til vedligeholdelse af procestemperatur, hvilket kræver en høj udgangseffekt og/eller høj temperatureksponering. RAYCHEM strømsparende heat-trace-kabler:

Power-Limiting

 • Kan modstå eksponeringstemperaturer på op til 500 °F (260 °C) med spændingen taget fra
 • Kan anvendes ved spændinger på op til 480 V
 • Varierer udgangseffekten afhængigt af rørtemperaturen
 • Kan afkortes
 • Kan overlappes en enkelt gang for at lette installationen
 • Omfatter avancerede RAYCHEM-forbindelsessæt, som er nemme at installere, ikke kræver svejsningscertifikat og ikke kræver farlige materialer såsom RTV-silikoner

Mineral Insulated (MI)-teknologi

nVent PYROTENAX Mineral Isoleret elektriske heat-trace-kabler er ideelle til høj udgangseffekt, høje eksponeringstemperaturer eller ekstrem modstandsdygtighed over for ætsende midler i miljøet. PYROTENAX Mineral Isoleret heat-trace-kabler:

MI-Cable

 • Leverer op til 61 watt pr. fod (200 watt pr. meter) i udgangseffekt
 • Er præterminerede, så installationen forenkles
 • Er godkendt til anvendelse i normale og ATEX områder
 • Kan anvendes ved spændinger op til 600 V
 • Er særlig godt egnet til hårde miljøer
 • Leverer en maksimal anvendelsestemperatur på 1022 °F (550 °C) og en maksimal eksponeringstemperatur på 1200 °F (650 °C).
 • Kan tilpasse til højere temperaturer ved specialordre

Polymer Insulated (PI)-teknologi

Varmesystemer i RAYCHEM polymer isoleret (PI)-serien er særligt godt egnede til længere varmekredsløb (f.eks. >250 m), op til flere kilometer PI-kablerne:

 • Dækker en lang række modstande
 • Kan anvendes til vedvarende temperaturer på op til 260 °C og periodiske eksponeringstemperaturer på op til 300 °C.
 • Anvender PTFE-isolering, som giver uovertruffen ydeevne til kemisk og temperaturmæssig modstandsdygtighed
 • Byder på betydeligt længere servicelevetid
 • Er nemme at terminere i felten

Avancerede styringssystemer

Avancerede styringssystemer fra RAYCHEM er specifikt udviklet til vedligeholdelse af temperatur.
Styrings- og overvågningsprodukter fra RAYCHEM:

 • Spænder fra en mekanisk termostat med et HTPI-panel til vores avancerede NGC-produktserier, som kan følge op til 8 processtemperaturer for hvert styringskredsløb.
 • Omfatter sofistikerede styringsmetoder, overvågning af kredsløbets integritet, ydeevne og jordfejlstrøm og jordfejlbeskyttelse
 • Kan overvåges fra en ekstern placering, og de fleste kan anvende samme grænseflade som RAYCHEM Supervisor-software.

Kontrol og overvågningsløsninger til vedligeholdelse af procestemperatur omfatter:

 • Lokale - Disse enheder er dedikeret til et individuelt kredsløb tæt på heat-trace-strømforbindelsen og udfører overvågning og/eller styring baseret på den målte rørtemperatur i kredsløbet.
 • Distribuerede – Paneler med flere kredsløb, som er strategisk placeret i et anlæg for at samle et antal EHT-kredsløb. Disse kredsløbs placering reducerer de samlede installationsomkostninger ved at reducere længden af installationens strømkabler.
 • Centraliserede – Paneler med flere kredsløb, som er placeret i en sammensat bygning, der er dedikeret til heat-trace-styring. Omkostningsbesparelserne på denne bygning bliver tydelige, når der er en meget høj koncentration af heat-tracing-kredsløb, og anlægger har et lille fodaftryk.
Ekspertise i heat-tracing-systemer til transport af råolie sikrer gennemstrømning på raffinaderi i Californien
Tesoro.jpg
Vigtige udfordringer

Tesoro Refinery i Martinez, Californien skulle udføre heat-tracing på pumpestationen i Amorco Wharf og overføre ledninger for at sikre, at råolien transporteres fra sin aflastningskaj til en serie af opbevaringstanke. Der fandtes ingen detaljerede ingeniørtegninger til denne heat-tracing, og projektet viste sig at være for kompliceret på grund af de komplekse ventilrør ved pumpestationen. Kunden havde en stram deadline og kontaktede således nVent Thermal Management.

Løsning

På grund af de mange forskellige rørstørrelser, det høje antal store og små ventilanordninger og de strenge krav til temperaturvedligeholdelse nødvendiggjorde heat trace-designet kreative løsninger og fleksibilitet for at imødekomme kundens behov bedst muligt. Teknikere fra nVent Thermal Management besøgte raffinaderiet og fuldførte et feltdesign ved at tage rørmål og udvikle heat-tracing-system på stedet. De arbejdede sammen med de lokale raffinaderimedarbejdere om at fastlægge de nødvendige strømdistributionssystemer, placeringer af forsyningspunkter, nødvendige styrings- og overvågningsløsninger og anbefalinger til heat trace-kabler.

Produkter

Vores erfaring inden for transport af råolie og marineanvendelser tillod os at udvikle en rettidig og omkostningseffektiv løsning til Tesoro Refinery. nVent RAYCHEM XTV selvregulerende heat-trace-kabel blev specificeret til alle rørene for at minimere installationsomkostningerne samt for at sikre kravene til temperaturvedligeholdelse. RAYCHEM 920-styrings- og overvågningspaneler blev kombineret med transformere og et strømdistributionssystem i en selvstændig enhed for at reducere installationstiden og omkostningerne på stedet.

Fordele

Installationen blev gennemført i overensstemmelse med nVent TRACERs sikkerhedsstandarder, hvilket resulterede i et sikkerhedsniveau på 100 % for projektet. Ud over en kvalitetsinstallation af heat-tracing-systemet, som blev udført af erfarne håndværkere, modtog Tesoro en installationsgaranti som en garanti for installationens kvalitet. Erfaring, kreativitet og fleksibilitet var vigtige faktorer i fuldførelsen af dette projekt for Tesoro Refinery.

Relaterede produkter

Connection and Protection