nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management bliver til nVent
- nye muligheder for at sætte gang i innovationen

RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX og TraceTek – er brands som du har tillid til. Vi er nu en del af nVent Thermal Management.

Vores nye webside er på vej og den bliver lanceret til januar 2019. Indtil da finder du information om os og vores produkter på vores nuværende webside.

Yderligere oplysninger om nVent:
Hent pressemeddelelse
Besøg nVent.com
(i øjeblikket kun på engelsk)

Afsmeltning af sne på tage og tagrender

nVent RAYCHEM-systemer til snesmeltning opretholder vandgennemstrømningen i tagrender og nedløbsrør. Hvorfor har du brug for et snesmeltningssystem?

 • Afsmeltning og genfrysning af is kan beskadige tage og tagrender.
 • Tunge istapper kan falde ned og gøre alvorlig skade på personer og materiel.
 • Stillestående vand kan komme gennem tagkonstruktion og nå ind i bygningen og forsage vandskade.

Roof-Commercial.jpgRAYCHEM selvregulerende systemer til snesmeltning optør sne og is, hvilket danner en sti til smeltevandet, så det kan løbe ned ad taget, langs tagrenden og ned igennem nedløbsrøret.

RAYCHEM-systemer er velegnede og nødvendige til alle typer bygninger, herunder erhvervs- og boligbyggeri samt offentlige og historiske bygninger.

Systemet kan anvendes til:

 • tagrender
 • tagrender
 • skotrender og kritiste tag-arealer
 • afløbssystemer til flade tage.
Hvordan fungerer systemet til snesmeltning?
 1. Følerne registrerer både lave temperaturer og fugt,
 2. Styreenheden tænder for systemet.
 3. Det selvregulerende varmekabel begynder at smelte sneen og skaber dermed en passage for smeltevandet i tagrender og nedløbsrør eller på taget. Varmekablet sikrer derefter en kontinuerlig strøm af vand til nedløbsrøret og forhindrer opbyggelse af sne eller is samt dannelse af istapper.
 4. Når lufttemperaturen overstiger referencepunktet, eller fugten er lavere end referencepunktet, slukkes systemet.

Relaterede produkter

 • no related productsIngen relaterede produkter
Vis mere
Connection and Protection