nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management bliver til nVent
- nye muligheder for at sætte gang i innovationen

RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX og TraceTek – er brands som du har tillid til. Vi er nu en del af nVent Thermal Management.

Vores nye webside er på vej og den bliver lanceret til januar 2019. Indtil da finder du information om os og vores produkter på vores nuværende webside.

Yderligere oplysninger om nVent:
Hent pressemeddelelse
Besøg nVent.com
(i øjeblikket kun på engelsk)

Vis applikationer:

Kemisk lækagedetektering

TTC Application Overview

TraceTek-systemer opdager og lokaliserer stærke mineralsyrer såsom svovlsyre og salpetersyre, som er blevet brugt til udvinding af mineraler, udludning og mineralbehandling samt eddikesyre, der anvendes i produktion af ftalater.

Brandklassificerede og specielle ledninger

TTC Application Overview

Pyrotenax MI brandsikre kabelsystemer udgør den ideelle løsning til krævende kabelinstallationer til lav og mellem spænding. Kablerne overgår alle verdensomspændende brandsikringsstandarder.

erhverv og beboelse

Gulvvarme

TTC Application Overview

Raychem-systemer til elektrisk gulvvarme installeres tæt på gulvets overflade, hvilket resulterer i en hurtig opvarmning af lokalet. De øger komforten i hjemmet og reducerer samtidig varmeudgifterne – i renoveringsprojekter og nybyggeri.

erhverv og beboelse

Forebyggelse af frosthævning

TTC Application Overview

Systemer til forebyggelse af frosthævning bruges til effektiv forebyggelse af isdannelse i jorden under kryogene tanke eller frosthuse/rum, der potentielt kan føre til uønsket deformering og relaterede risici for ødelæggelse af tanken eller bygningen.

Pentair Thermal Management leverer et design med egenskaber til at forhindre frosthævning under kryogene tanke eller beholdere, der indeholder LNG, ammoniak eller andre væsker med lav temperatur. Tankene kan blive udsat for frosthævning, hvis der ikke er supplerende opvarmning under tankene.

Pentair Thermal Management tilbyder en række løsninger til forebyggelse af frosthævning (FHP) på alle typer opbevaringstanke med stor diameter.

Industrianlæg

Frostsikring til rør

TTC Application Overview

Når rør udsættes for minusgrader, kan de sprænge, hvilket medfører betydelige skader og driftsstop. Raychem-systemet til frostsikring forhindrer vandrør, sprinklerrør og sprinklersystemer med plastik- og metalrør i at fryse.

Temperaturvedligeholdelse af varmtbrugsvand

TTC Application Overview

Nutidens krav til varmtvandssystemer fokuserer på kombinationen af brugerens komfort samt besparelser på drift og energi. Med dette for øje har Raychem udviklet et system til temperaturvedligeholdelse af varmtbrugsvandfor at opretholde den rette vandtemperatur overalt ibygningen, uanset hvor kompleks bygningen er. Det intelligente system holder investeringsomkostningerne nede og kører derefter økonomisk og effektivt.

erhverv og beboelse

Vandlækagedetektering

TTC Application Overview

Lækager på kontorer, på hoteller, på museer, i computerlokaler, i datacentre eller i andre bygninger er skadelig for ejendom, data og kundepleje. Kritisk infrastruktur og udstyr kræver typisk enten tilgængelighed døgnet rundt eller ingen nedbrud.

erhverv og beboelseIndustrianlæg

Opvarmning af lange rørledninger (overførselsledninger)

TTC Application Overview

Pentair Thermal Management-systemer til opvarmning af lange rørledninger tilbyder budgetvenlige løsninger til frostsikring og temperaturvedligeholdelse af lange overførselsledninger med typiske systemlængder på 250 m eller mere.

Lange ledninger transporterer normalt væsker mellem forarbejdningsanlæg eller til opbevarings- eller transportfaciliteter. Tankanlæg, kajer til havtransport og rør mellem petrokemiske anlæg er andre eksempler på steder, hvor der kan anvendes heat-tracing til lange ledninger. Heat-tracing til lange ledninger kan være komplekst at designe og installere og kan udgøre en betydelig kapitalinvestering for et anlæg.

Pentair Thermal Management leverer en række industriafprøvede teknologier til disse anvendelser afhængigt af længde og temperaturområder.

Industrianlæg

Frostsikring

TTC Application Overview

Pentair Thermal Management tilbyder komplette varmesystemer til frostsikring for at imødekomme forskelligartede krav i mange industrier: olie og gas, forsyningsselskaber, petrokemisk industri, specialkemikalier, papirmasse og papir samt lægemidler.

Vand og væsker, som indeholder tilstrækkeligt med vand, udvider sig, når de fryser. Denne udvidelse kan ødelægge røret, hvilket kan medføre skade eller produktionstab eller bringe personsikkerheden i fare.

Vi tilbyder en række systemer til frostsikring ved hjælp af forskelligeteknologier, der egner sig til anvendelse i ATEX områder og normale områder.

erhverv og beboelseIndustrianlæg

Vedligeholdelse af procestemperatur

TTC Application Overview

Heat-tracing i rør er kritisk for temperaturvedligeholdelse i procesrør, der forventes at indeholde stillestående væsker i længere tid ad gangen.

Pentair Thermal Management industrielle heat-tracing-systemer er pålidelige til vedligeholdelse af procestemperaturer i en lang række applikationer.
Vores systemer anvender forskellige teknologier og egner sig til anvendelse i ATEX områder og normale områder.

Industrianlæg

Sne og is smeltning – ramper og adgangsveje

TTC Application Overview

Sne og is kan medføre glatte overflader, som kan forårsage alvorlig skade på mennesker og køretøjer. Vores system kan smelte sne og is på alt fra adgangsramper og læsseramper i parkeringsanlæg til offentlige gangstier og fælles flugt- og nødveje og giver dermed en sikker færdsel på alle overflader til at gå eller køre på.

Afsmeltning af sne på tage og tagrender

TTC Application Overview

Melting and refreezing of ice can damage roofs and gutters. Heavy icicles may fall and cause injury. The Raychem system melts snow and ice in gutters before they build up. It offers a continuous draining path for the melted ice and snow through the gutter and drain pipe.

Connection and Protection