Kontrol- og overvågningstilbehør

nVent RAYCHEM-fjernovervågningsmodulet (RMM2) giver temperaturovervågningskapacitet til NGC-30-, NGC-40- og ACCS-30-systemerne til styring og overvågning af heat-tracing. RMM2 har kapacitet til op til otte RTD'er, der måler rør-, beholder- eller omgivelsestemperaturer i et heat-tracing-system. RMM2-modulerne bruges til at samle RTD-sensorer på en fjernplacering og sende oplysningerne tilbage til det avancerede styresystem via et enkelt snoet parkabel. Derved reduceres installationsomkostningerne, da kun ét rør løber tilbage til styreenheden i stedet for otte. Flere RMM2'er kommunikerer med et enkelt NGC-30, NGC-40 eller ACCS-30, så overvågningen af temperaturer centraliseres. Et enkelt snoet RS-485-parkabel tilsluttes op til 16 RMM'er med en samlet kapacitet på 128 temperaturer.

RAYCHEM PLI-moduler (Power Line Carrier Interface) giver temperaturovervågningskapacitet til RAYCHEM NGC-30-enheden til styring og overvågning af heat-tracing. PLI'en modtager input fra strømledningerne til heat-tracing-kredsløbene, som transmitterer signalerne fra særlige sendere. Senderne leverer rørtemperaturer fra RTD'er og kontinuitetsoplysninger. De er typisk placeret i den ikke strømførende ende af heat-tracing-rørledningen.

SES-serien af sendere bruges sammen med RAYCHEM-PLI'en og fås i to typer: temperatur-/kontinuitetssender (SES-RTD) og kontinuitetssender (SESCONT).

Disse sendere bruges til frostbeskyttelse og vedligeholdelse af procestemperaturen. Systemet er unikt, idet varmekablernes busledninger og strømkabler transmitterer overvågningssignalerne. Der er ikke behov for yderligere decentrale ledninger.

Connection and Protection