HTC-915/CT

Oversigt

Måler strømmen til det elektriske heat-tracing-kredsløb, som er kompatibelt med HTC-915-CONT- og HTC-915-LIM-modulerne.

Dokumentation

Datablad
Connection and Protection