Kontrol- og overvågningssystemer

Energieffektive termostater

Det er vigtigt at vælge en energieffektiv termostat til sin gulvvarme for at holde elforbruget nede og dermed undgå unødvendige udgifter og unødvendig miljøbelastning.


Alle nVent RAYCHEM digitale gulvvarmetermostater:
  • Har forskellige programvalg, for at de kan indstilles, således at gulvvarmen fungerer, når det pågældende rum benyttes, og den resten af tiden kan være frakoblet.
  • Er adaptive, dvs. beregner selv, hvornår opvarmning skal starte for at opnå den ønskede temperatur på det ønskede tidspunkt.
  • Giver øget kontrol med ejendommens elforbrug.

Vi har et bredt sortiment af energieffektive gulvvarmetermostater, så vi kan leve op til:
  • Slutbrugernes forskellige behov, ønsker og betingelser.
  • Installatørernes installationskrav.

Alle vores gulvvarmetermostater:
  • Er kompatible med samtlige RAYCHEM gulvvarmekabler og gulvvarmemåtter
  • Er udformet, så de passer til markedets almindeligst forekommende afbrydersystemer eller til individuel placering i designudformningen.
Vi tilbyder både digitale og analoge gulvvarmetermostater.

Garanti
Alle RAYCHEM gulvvarmetermostater har 12 års garanti. Alle garantibetingelser findes her .

Miljø, sikkerhed og kvalitet
Alle RAYCHEM gulvvarmetermostater:
  • Er testede og opfylder gældende europæiske produktstandarder for elsikkerhed.
  • Er konstrueret med komponenter af høj kvalitet, til lang levetid.

Installation
Gulvvarmetermostater skal altid installeres af en autoriseret elinstallatør. Gulv- og byggematerialeleverandørens anvisninger for temperaturindstillinger skal altid følges. Gælder især temperaturfølsomme overgulve (træ og linoleum).

Connection and Protection