Parallel effektbegrænsende

nVent Thermal Management leverer varmekabler, der giver mulighed for højere eksponeringstemperatur og større udgangseffekt.

nVent RAYCHEM effektbegrænsende kabler er parallelle varmekabler, der består af et spoleformet varmeelement med en modstandslegering, der er viklet rundt om to parallelle bus-ledninger. Ved en bestemt afstand fjernes isoleringen fra en af bus-ledningerne. Denne procedure gentages, når isoleringen fjernes fra den anden bus-ledning. Afstanden mellem kontaktpunkterne udgør varmezonens længde. Effekten af varmeelementets positive temperaturkoefficiens reducerer udgangseffekten, efterhånden som den omgivende temperatur stiger. Denne effekt gør det også muligt at overlappe det effektbegrænsende kabel én gang ved at reducere varmeelementets temperatur i overlapningspunkterne. Effektbegrænsende kabler kan anvendes til frostbeskyttelse og vedligeholdelse af procestemperatur, som kræver høj udgangseffekt og/eller høj temperatureksponering. Effektbegrænsende kabler kan give en vedligeholdelse af procestemperaturer på op til 230°C, og de kan modstå eksponeringstemperaturer på op til 250°C, når der er slukket for strømmen.

Connection and Protection