Idriftsættelse og opstart

Idriftsættelse af et varmestyringssystem udføres for at sikre korrekt installation og drift på systemerne, før de overdrages til slutbrugeren. nVent har udviklet et testsystem og en idriftsættelsesprocedure, som styres af en inspektions- og testplan, som giver en komplet indsigt i de afprøvede kredsløbs tilstand.

nVent Thermal Management’ idriftsættelsesgruppe kontrollerer, at:
  • Alle varmestyringssystemer testes og er driftsklar.
  • Alt isoleringsarbejde kontrolleres (ved hjælp af visuelle og infrarøde teknikker) og godkendes.
  • Alle nødvendige inspektionsprøver til strømdistributionspanelerne og de individuelle elektriske heat-tracing-kredsløb gennemføres på korrekt vis og indsendes til slutbrugeren.
  • Der er optegnelser over alle faktiske forhold

Connection and Protection