nVent_Core_Component_CMYK_F2-656x730.png

Pentair Thermal Management bliver til nVent
- nye muligheder for at sætte gang i innovationen

RAYCHEM, TRACER, NUHEAT, PYROTENAX og TraceTek – er brands som du har tillid til. Vi er nu en del af nVent Thermal Management.

Vores nye webside er på vej og den bliver lanceret til januar 2019. Indtil da finder du information om os og vores produkter på vores nuværende webside.

Yderligere oplysninger om nVent:
Hent pressemeddelelse
Besøg nVent.com
(i øjeblikket kun på engelsk)

Forendebelastning og optimering

A Front End Engineering Design Services project life cycle graph - Pentair Thermal Management.

Når kunderne indgår partnerskab med nVent Thermal Management på et tidligt tidspunkt – mens projekterne stadig er i gennemførligheds-/FEED-planlægningsfasen – kan de drage fordel af vores heat-tracing-systemdesign og optimeringsekspertise. Disse optimeringsprogrammer integrerer designteknikker og gennemprøvede strategier baseret på vores omfattende erfaring med at installere heat-tracing-systemer for at hjælpe vores kunder med at nedbringe de samlede installationsomkostninger og/eller de samlede driftsomkostninger på deres projekter.

Ved at arbejde sammen med kunden kan nVent Thermal Management levere følgende fordele på FEED-stadiet i et projekt

  1. Gennemgå projektets primære varmestyringssystem og relaterede specifikationer (dvs. isolering, elektriske installationer, rør osv.)
  2. Formulere et projektspecifikt udkast til varmesystemets omfang
  3. Vælge passende projektspecifikke optimeringsstrategier
  4. Udarbejde en omkostningsanalyse, der viser basislinjen for det ikke-optimerede design i forhold til det optimerede design
  5. Vurdere de budgetterede omkostninger for varmestyringssystemet angående anlægsinvesteringer og driftsudgifter
  6. Forberede indledende beregninger af effektbelastning og distributionsscenarier

Den følgende illustration er et eksempel på, hvordan implementering af strategier/teknologier til omkostningsreduktion er mest gavnlige for et projekt ved projektets definitions- eller FEED-stadie – inden de normale detaljerede design- og indkøbsfaser. I takt med at projektet og tidsplanen skrider frem, reduceres den nødvendige designfleksibilitet, så det bliver sværere at nedbringe omkostningerne. 


Connection and Protection