Sikkerhed

Gennem alle projekternes faser implementerer nVent Thermal Management et komplet system angående arbejdsmiljø og -sundhed for at vurdere risici og identificere relevante tiltag til kontrol og minimering af farer og risici

Der udnævnes kompetente personer for at sikre overholdelse af virksomhedens politik, kundens krav samt lovbestemmelser. De træffer de nødvendige foranstaltninger for at fremme den personlige sikkerhed, så de kan opnå et arbejdsmiljø uden ulykker.

Ledere og inspektører tager initiativ til at opnå et sikkert arbejdsmiljø i deres respektive områder. Alle medarbejdere ved, at de er ansvarlige for at håndtere egne sager og hjælpe andre, som kunne blive påvirket af deres arbejde, samt at samarbejde med virksomheden for at leve op til deres forpligtelser.

Connection and Protection