Support

Garantioplysninger

Browse af

Produkter Standard garantidokument Garantiforlængelse
1 EM-EM2-R Standardpolitik Online-tilmeldingsblanket | Udvidet politik
2 EM-EM2-XR Standardpolitik Online-tilmeldingsblanket | Udvidet politik
3 EM-MI-Pack Standardpolitik Online-tilmeldingsblanket | Udvidet politik
4 FrostGuard-xxm-DK Standardpolitik Online-tilmeldingsblanket | Udvidet politik
5 FS-x-2X Standardpolitik Online-tilmeldingsblanket | Udvidet politik
6 HWAT-x Standardpolitik Online-tilmeldingsblanket | Udvidet politik
7 GM2X Standardpolitik Online-tilmeldingsblanket | Udvidet politik
8 R-ETL-A Standardpolitik Online-tilmeldingsblanket | Udvidet politik
9 TT 5000 & 5001 ACCESSORIES Standardpolitik |
10 TT FFS ACCESSORIES Standardpolitik |
11 TT1000 & TT1100 OHP ACCESSORIES Standardpolitik |
12 TT-EMR-SMARTGATEWAY-N5 Standardpolitik |
13 TT-EMR-TYPE702-TRANS-I5 Standardpolitik |
14 PROTONODE-RER-1.5K Standardpolitik |
15 TT1000 Standardpolitik Online-tilmeldingsblanket | Udvidet politik
16 TT5000 Standardpolitik Online-tilmeldingsblanket | Udvidet politik
17 TT-FFS (Fast Fuel Sensors) Standardpolitik |
18 TT FLAT PROBE Standardpolitik |
19 TT MINI PROBE Standardpolitik |
20 TTSIM-1 Standardpolitik |
21 TTSIM-1A Standardpolitik |
22 TTSIM-2 Standardpolitik |
23 TT1100-OHP Standardpolitik |
24 TTA-SIM Standardpolitik |
25 TTC-1 Standardpolitik |
26 TTDM-128 Standardpolitik |
27 TT-FLASHER-BE Standardpolitik |
28 TT-NRM-BASE Standardpolitik |
29 TT-FFS-FLOAT ASSY Standardpolitik |
30 TT-MET-PC Standardpolitik |
31 nVent TRACETEK TT-TS12-modul med touch-skærm til overvågning og alarm Standardpolitik |
32 nVent RAYCHEM FrostGuard-ECO Control unit for FrostGuard heating cable kit Standardpolitik Online-tilmeldingsblanket | Udvidet politik
33 T2Rød gulvvarmekabel Standardpolitik Online-tilmeldingsblanket | Udvidet politik
34 nVent RAYCHEM CERAPRO underfloor heating cable Standardpolitik Online-tilmeldingsblanket | Udvidet politik
35 nVent RAYCHEM T2Blå-10 gulvvarmekabel Standardpolitik Online-tilmeldingsblanket | Udvidet politik
36 nVent RAYCHEM NRG-DM gulvvarmetermostat Standardpolitik Online-tilmeldingsblanket | Udvidet politik
37 nVent RAYCHEM T2Green gulvvarmekabel Standardpolitik Online-tilmeldingsblanket | Udvidet politik
38 nVent RAYCHEM GreenLeaf EU gulvvarmetermostat Standardpolitik Online-tilmeldingsblanket | Udvidet politik
39 nVent RAYCHEM T2Blå-20 gulvvarmekabel Standardpolitik Online-tilmeldingsblanket | Udvidet politik

Hvordan skal jeg købe?

Find din lokale salgsrepræsentant og installatører Find en salgsrepræsentant eller installatør

Ofte stillede spørgsmål

Det er muligt at reparere varmekabler. Specielle reparationssæt fås fra den lokale lagerliste.

(1010)

T2Reflecta-klæbemiddel er obligatorisk til fastgørelse af fliser eller sten på T2Reflecta-plader.  Nogle naturlige sten, f.eks. marmor, er dog farvefølsomme og bør undgås, da der kan opstå pletter med farveændringer i det færdige gulv. Du kan få råd om naturlige stens farvefølsomhed hos fliseforhandleren.

(1011)

Nej, kablet må ikke opdeles, afkortes eller forlænges. Kun netledningen må tilskæres.

(1012)

Sensoren bør installeres i en fleksibel slange, så den kan udskiftes, hvis der opstår fejl i den?  Der følger en fleksibel slange med i QuickNet-pakker. Du kan bestille en 2,5 meter lang fleksibel slange med en diameter på 10 mm separat hos nVent Thermal Management (referencenummer:  6012-8949541)  Forbindelsen skal installeres lige under fliseoverfladen og skal derfor muligvis nedfræses i undergulvet. Hvis der bruges T2Reflecta-plader, installeres forbindelsen i en bortskåret slids mellem to T2Reflecta-plader.   Sensoren bør placeres centralt mellem to varmekabelbaner. Sensorspidsen skal installeres mindst 50 cm fra vægområdet for at forhindre upålidelige gulvtemperaturmålinger (f.eks. måling under et skab).

(1013)

Nej, det er meget vigtigt, at der bruges T2Reflecta-klæbemiddel til fastgørelse af fliserne!  Vi udsteder kun garanti ved brug af T2-klæbemidlet, da det er udviklet til at yde et højt niveau af klæbning mellem aluminium og flisen.  nVent Thermal Management kan ikke garantere alternative produkters klæbeegenskaber.

(1014)

Systemet kan styres via en termostat med en rum- eller gulvsensor.  En omgivelsestermostat, hvis energibesparelse har høj prioritet, men gulvet kan forblive delvist koldt.  En gulvtermostat – fornuftig, hvis et behageligt varmt gulv er det vigtigste. En kombination af de to muligheder er selvfølgelig den perfekte løsning.

(1015)

Hvis dit gulv er dårligt isoleret, eller hvis du vil have hurtig opvarmning af gulvet eller en højere temperatur, skal du vælge T2QuickNet- Plus-160.

(1018)

Nej, T2QuickNet kan kun anvendes i et fuldstændigt plant, indelukket materiale. T2Reflecta er det korrekte system til dette formål, da det er et selvregulerende system uden risiko for overophedning og beskadigelse af det temperaturfølsomme gulv.

(1019)

T2Reflecta-klæbemiddel er obligatorisk til fastgørelse af fliser eller sten på T2Reflecta-plader.  Nogle naturlige sten, f.eks. marmor, er dog farvefølsomme og bør undgås, da der kan opstå pletter med farveændringer i det færdige gulv. Du kan få råd om naturlige stens farvefølsomhed hos fliseforhandleren.

(1021)

T2FloorTemp og T2DuoTemp har en maksimal effektbelastning på 16 A.

(1022)

Sensoren skal installeres midt mellem to kabler. Sensoren kan installeres i et plastik-/kobberrør med en diameter på 10-12 mm mellem to T2Reflecta-plader. Afstand til væg: ca. 0,5 m. Den kan dog også installeres i en ledig slids i varmekablet.

(1034)

Af hensyn til komfort og energibesparelse anbefaler vi RAYCHEM NRG-Temp-termostaten. T2Red selvregulerende kabel kræver tilført strøm ved opstart. NRG-Temp er udviklet til at modstå denne tilførte strøm. Hvis der bruges en anden termostat med en omkoblingskapacitet på under 13A, bør varmesystemet aktiveres via en kontaktor.

(1035)

T2Reflecta-klæbemiddel hærder på ca. 4 timer, hvorefter der kan arbejdes på det igen.  Kommentar: Klæbemidlet må ikke bruges som mørtel til et tyndt underlag. Det er et klæbemiddel.

(1036)

Hvis kablet er selvregulerende som T2Red, kan det krydses, eller to kabelbaner kan placeres tæt på hinanden.
Hvis kablet har konstant effekt som QuickNet, T2Blue eller CeraPro, må kablet ikke krydses, to kabelbaner må ikke placeres for tæt på hinanden, og kablet må ikke være under for meget isolering.

(1039)

Gulvsensorer giver en meget mere stabil gulvtemperatur. Med omgivelsessensorer kan gulvtemperaturen svinge for meget, og kunden kan få en følelse af, at gulvvarmen ikke fungerer korrekt. Med gulvsensorer er gulvtemperaturen behagelig og stabil. T2-gulvvarmesystemer er tynde systemer med et varmeelement installeret tæt på gulvets overflade. T2-systemer reagerer hurtigt sammenlignet med gulvvarmesystemer med en tyk konstruktion, som typisk har en stor masse og dermed høj inerti og træghed. Derfor giver termostaten med gulvsensor en mere effektiv, hurtigt reagerende og stabil temperatur over gulvvarmen. Gulvvarmesensoren er perfekt til rum med flere varmekilder. Eksempel: et badeværelse med en kombination af gulvvarme og håndklædevarmer. Med henblik på effektiv drift af gulvvarmen med mindre påvirkning fra håndklædevarmeren giver gulvsensoren mest kontrol, da den kun måler gulvtemperaturen.

(1040)

EM2-XR er et selvregulerende varmekabel, der er udviklet til at rydde is og sne fra udendørsoverflader (ramper, fortov, trapper osv.). EM2-XR's effekt i et betonelement er: 105 W/m ved -15 °C, 100 W/m ved -10 °C, 95 W/m ved -5 °C og 90 W/m ved 0 °C.

(1049)

Ja, fletningsclipsen fås separat. Bestillingsnummeret er SFB-RC2-BRAID-CLIP.

(1165)

Nej. Kablets yderkappe kan ikke tåle kemikalierne i olien.

(1167)

Nej, RAYCHEM-frostsikringskablet er kun beregnet til faste installationer.

(1168)

Ja, hvis den maksimale kredsløbslængde ikke overskrides. Systemets maksimale kredsløbslængde er den korteste maksimale kredsløbslængde i de tilsluttede varmekabler.

(1169)

Ja. RAYCHEM kræver brug af en 30 mA fejlstrømsafbryder.

(1172)

NEJ!! Dette vil skabe en kortslutning! Installer en RayClic-E-02-endeafslutning.

(1175)

Nej, AT-TS-13- og AT-TS-14-termostaterne kan omkoble flere kredsløb. Den maksimale kredsløbslængde afhænger af omkoblingskapaciteten (16 A for AT-TS-13/14). Hvis de forskellige varmekredsløb er placeret i områder med forskellige omgivelsestemperaturer (f.eks. nedgravede rør og udendørsrør), anbefales det at bruge forskellige termostater.

(1177)

Når varmekablet tændes, skal du røre ved det efter et par minutter. Det skal føles varmt.

(1179)

Brug kabelklemmer eller selvklæbende glasfibertape. Til plastikrør skal du bruge ATE-180 selvklæbende aluminiumstape og anvende det på hele varmekablets længde.

(1180)

I henhold til impulstogprincippet: Et bestemt antal "hele bølger" sendes igennem, og et bestemt antal standses. Jo flere "hele bølger", jo større effekt.

(1199)

Den elektriske forbindelse i RayClic-enheden udgøres af en "kniv", der skærer gennem varmekablets elektriske isolering. Dette system kaldes "isoleringsforskydning".

(1200)

Nej, til frostsikring tilbyder RAYCHEM frostsikringskablerne FS.

(1202)

Kontrollér systemet: - Er HWAT-ECO-styreenheden korrekt installeret? - Er den rigtige isolering korrekt installeret? - Kontrollér indstillingerne for HWAT-ECO-styreenheden. Juster om nødvendigt. - Kontrollér, at vedligeholdelsestemperaturen er minimum 5 °C lavere end kedeltemperaturen.

(1207)

Varmekablerne skal opbevares et sted, hvor der er rent og tørt. Beskyt kabelenderne med en endeafslutning. Temperaturområde: 40 °C til 60 °C.

(1209)

Nej, HWAT-varmekablet installeres i en lige linje på rørsystemet.

(1212)

Timeren kan bruges til at slukke systemet, hvis der ikke bruges en HWAT-ECO-styreenhed. HWAT-ECO omfatter QWT 05-timerens funktioner.

(1214)

Udvalgte

nVent RAYCHEM Certified PRO

If you are looking into ways to develop your business and expand your commercial activities, joining the certified PRO installer programme could be your fast track to business growth. Become a Certified PRO
Connection and Protection